Premie voor het aanleggen van een groendak

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg van een groendak op woningen. 

Een groendak is een speciaal aangelegd dak, begroeid met planten. Een groendak bestaat uit 3 lagen:

 • een waterwerende en wortelwerende laag om het dak waterdicht te maken en te beschermen tegen doorgroei van plantenwortels
 • een drainagelaag om het regenwater af te voeren
 • een substraatlaag waarin de planten kunnen wortelen

Voor de aanleg van een groendak worden stevige en onderhoudsvrije plantensoorten gekozen. Dit heet een extensief groendak: onderhoudsvrij en geschikt voor alle dakconstructies.

Voorwaarden

 • extensief groendak met 3 lagen
 • werken uitgevoerd door gespecialiseerd aannemer
 • werken gefactureerd na 1 januari 2014
 • de aanvrager is geen rechtspersoon
 • de werken moeten voldoen aan de voorschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • enkel voor werken die niet verplicht zijn door wettelijke bepalingen: als een groendak verplicht is vanuit de gewestelijke hemelwaterverordening of de bouwcode van Mortsel of als voorwaarde is opgelegd in een omgevingsvergunning komt deze niet in aanmerking voor een subsidie.
 • enkel voor een groendak op de woning, niet op een garage of tuinhuisje
 • 1 premie per gebouw

Wat meebrengen

Bij de aanvraag dient een plan te worden gevoegd waarop volgende gegevens worden vermeld:

 • Ligging van de installatie op het betrokken perceel
 • Ligging van het leidingsstelsel
 • Technische toelichting m.b.t. de gebruikte technieken en vegetatie

De aanvrager bezorgt een kopie van alle facturen m.b.t. de te subsidiëren werken aan het stadsbestuur van zodra deze ter beschikking zijn.

Bedrag

De premie bedraagt 4 euro per m² groendak.