Premie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg van volledig gescheiden riolering bij bestaande woningen.

Voorwaarden

 • bestaande woningen zijn woningen waarvoor de bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999
 • voldoen aan de voorwaarden inzake optimale afkoppeling conform art. 6.2.2.1.2 van VLAREM II
 • werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer
 • werken gefactureerd na 1 januari 2012
 • de aanvrager is geen rechtspersoon
 • de werken moeten voldoen aan de voorschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • enkel voor werken die niet verplicht zijn door wettelijke bepalingen: als gescheiden riolering verplicht is vanuit de gewestelijke hemelwaterverordening of de bouwcode van Mortsel of als voorwaarde is opgelegd in een omgevingsvergunning komt deze niet in aanmerking voor een subsidie.
 • 1 premie per gebouw
 • cumuleren met de toelagen voor regenwaterput en infiltratievoorziening is toegestaan.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag dient een plan te worden gevoegd waarop volgende gegevens worden vermeld:

 • Ligging van de installatie op het betrokken perceel
 • Ligging van het leidingsstelsel

De aanvrager bezorgt een kopie van alle facturen m.b.t. de te subsidiëren werken aan het stadsbestuur van zodra deze ter beschikking zijn.

Bedrag

De premie bedraagt:

 • 50% van de gefactureerde kosten
 • met een maximum van 500 euro

Downloads

 • code goede praktijk regenwaterput.pdf 11 Mb