Premie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg van volledig gescheiden riolering bij bestaande woningen.

Voorwaarden

 • bestaande woningen zijn woningen waarvoor de bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999
 • voldoen aan de voorwaarden inzake optimale afkoppeling conform art. 6.2.2.1.2 van VLAREM II
 • werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer
 • werken gefactureerd na 1 januari 2012
 • de aanvrager is geen rechtspersoon
 • de werken moeten voldoen aan de voorschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • enkel voor werken die niet verplicht zijn door wettelijke bepalingen
 • 1 premie per gebouw
 • cumuleren met de toelagen voor regenwaterput en infiltratievoorziening is toegestaan.

Bedrag

De premie bedraagt:

 • 50% van de gefactureerde kosten
 • met een maximum van 500 euro

Downloads

 • code goede praktijk regenwaterput.pdf 11 Mb