Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie voor bestaande woningen. Deze premie wordt vanaf 1 januari 2020 enkel verleend bij een totaalrenovatie waarvan dak- of zoldervloerisolatie één van de minstens drie energiebesparende maatregelen is.

Voorwaarden

 • Na een totaalrenovatie waarvan dak- of zoldervloerisolatie één van de minstens drie energiebesparende maatregelen is. Dit wordt aangetoond aan de hand van de totaalrenovatiebonus of EPC-labelpremie van Fluvius.
 • De premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014) die gelegen zijn in Mortsel en die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning. De woningen zijn geplaatst met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Enkel facturen vanaf 1 januari 2020 worden aanvaard.
 • De werken moeten uitgevoerd zijn door een gespecialiseerde aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. 
 • De aanvrager is geen rechtspersoon.
 • Er wordt slechts één premie per gebouw uitgereikt.
 • De isolatie heeft een minimum Rd-waarde van 4,5 m² K/W. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde 4,5 m²K/W te komen.
 • De premie is geldig voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermd volume.
 • Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
 • Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.

Procedure

Voor de premie dak- of zoldervloerisolatie dien je een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag bij voorkeur via ons online formulier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op te sturen naar milieu@mortsel.be of naar stad Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel.

Bedrag

Voor gewone isolatie bedraagt de subsidie:

 • eenmalige premie van 6 euro per m²;
 • maximum 600 euro.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers:

 • eenmalige premie van 8 euro per m²;
 • maximum 800 euro.

Meer info

Je komt mogelijk ook in aanmerking voor een premie bij Mijn VerbouwPremie.

Downloads

 • aanvraagformulier subsidie dak- of zoldervloerisolatie (vanaf 2020).pdf 84,1 Kb