Premie voor buiten- of spouwmuurisolatie

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van buiten- of spouwmuurisolatie voor bestaande woningen.

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014) die gelegen zijn in Mortsel en die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning. De woningen zijn geplaatst met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De aanvrager beschikt over een aktegenomen melding of verleende omgevingsvergunning indien dit voor de werken vereist is.
 • Enkel facturen vanaf 1 januari 2020 worden aanvaard.
 • De werken moeten uitgevoerd worden door
  • een aannemer onder begeleiding van een architect belast met de controletaak;
  • ofwel door een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant).
 • De architect is ingeschreven in de tabel van de Orde van Architecten. Er moet dan ook een attest van de begeleidende architect toegevoegd worden bij de premieaanvraag. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest.
 • De aanvrager is geen rechtspersoon.
 • Er wordt slechts één premie per gebouw uitgereikt.
 • Je moet voldoen aan de algemene en technische voorwaarden van Fluvius.

Procedure

Voor gewone isolatie moet je enkel een aanvraag indienen bij Fluvius. Eenmaal Fluvius de aanvraag heeft goedgekeurd, betaalt stad Mortsel automatisch de bijkomende premie uit.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) moet je een aanvraag indienen bij Fluvius én een aparte aanvraag doen bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag bij voorkeur via ons online formulier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op te sturen naar stad Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel.

Bedrag

Voor gewone isolatie bedraagt de bijkomende premie van stad Mortsel:

 • 15 euro per m² voor isolatie langs de binnen- en buitenzijde;
 • 5 euro per m² voor spouwmuurisolatie.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers bedraagt de bijkomende premie van Stad Mortsel:

 • 22,5 euro per m² voor isolatie langs de binnen- en buitenzijde;
 • 9 euro per m² voor spouwmuurisolatie.

Downloads

 • aanvraagformulier subsidie buiten- of spouwmuurisolatie (factuur vanaf 2020).pdf 117 Kb