Uniform gemeentelijk politiereglement

Het uniform gemeentelijk politiereglement is van toepassing op elke persoon die zich op het grondgebied van één van de gemeenten van de politiezone MINOS bevindt (deel A) of het grondgebied van Mortsel (deel B), ongeacht de woonplaats of nationaliteit. De politiezone MINOS is samengesteld uit de stad Mortsel en de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem.

Wie zich niet houdt aan de bepalingen van het politiereglement riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete). Daarnaast kunnen er nog andere sancties worden opgelegd, zoals o.a. schorsing of intrekking van een toelating of een tijdelijke sluiting van een inrichting.

Welke sancties kunnen worden opgelegd?

Er kunnen vier soorten administratieve sancties worden opgelegd:

 • een geldboete met een maximum van 350 euro (maximum 175 euro voor minderjarigen);
 • de schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning;
 • de intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning;
 • de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

Wat staat er in het politiereglement?

Het uniform gemeentelijk politiereglement bestaat uit twee delen. Deel A is van toepassing op het grondgebied van alle gemeenten van politiezone Minos, deel B is enkel van toepassing op het grondgebied van Mortsel. Het reglement behandelt openbare netheid en gezondheid, veiligheid, openbare rust, dieren, evenementen, stilstaan en parkeren, enz... Je kan op deze pagina een gecoördineerde versie en een opgesplitste versie terugvinden.

Wanneer werd het politiereglement goedgekeurd?

Het uniform gemeentelijke politiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2020, uitgezonderd

 • de politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is (deel A), goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2019;
 • de politieverordening betreffende de exploitatie van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en club-vzw’s (deel B10), goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2019;
 • deel B11 inrichtingen toegankelijk voor publiek en recreatie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021;
 • deel B6  huishoudelijk reglement residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2022.

Downloads

 • Gecoördineerde versie UGP - vanaf 1 april 2022 1,3 Mb pdf
 • UGP Mortsel - A1 - Algemene bepalingen.pdf 59,6 Kb
 • UGP Mortsel - A2 - Openbare netheid en gezondheid.pdf 163,4 Kb
 • UGP Mortsel - A3 - Openbare veiligheid en vlotte doorgang (1).pdf 104,6 Kb
 • UGP Mortsel - A4 - Openbare rust (1).pdf 68,6 Kb
 • UGP Mortsel - A5 - Diverse bepalingen.pdf 253,8 Kb
 • UGP Mortsel - A6 en A7 - Strafbepalingen en slotbepalingen.pdf 302,3 Kb
 • UGP Mortsel - Addendum - Politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is (1).pdf 114,2 Kb
 • UGP Mortsel - B1 - Reglement afvalinzameling.pdf 73,7 Kb
 • UGP Mortsel - B2 - Reglement parken, groene ruimten, speelpleinen, barcecue en kappen van bomen (1).pdf 59,4 Kb
 • UGP Mortsel - B3 - Reglement straatgeveltuintjes.pdf 60,2 Kb
 • UGP Mortsel - B4 - Reglement kermissen en woonwagens.pdf 52,4 Kb
 • UGP Mortsel - B5 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.pdf 132,6 Kb
 • UGP Mortsel - B6 - huishoudelijk reglement residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven - vanaf 1 april 2022 91,8 Kb pdf
 • Deel B6 type terrein vernieuwde residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven 2023.pdf 201 Kb
 • Deel B6 huishoudelijk reglement vernieuwde residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven 2023.pdf 179,1 Kb
 • UGP Mortsel - B7 - Afval op evenementen.pdf 51,6 Kb
 • UGP Mortsel - B8 - Politieverordening organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt.pdf 59,8 Kb
 • UGP Mortsel - B9 - Politieverordening begraafplaatsen en begravingen.pdf 112 Kb
 • UGP Mortsel - Addendum - Politieverordening betreffende de exploitatie van nachtwinkels, private bureaus ....pdf 186,3 Kb
 • UGP Mortsel - B11 - Brandveiligheid.pdf 444,5 Kb
 • UGP Mortsel - B12 - Reglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein.pdf 64,8 Kb
 • UGP Mortsel - B13 - Reglement op het plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein.pdf 57,6 Kb
 • UGP Mortsel - B14 - Reglement op het gebruik van de vaste horecaconstructie op het gemeenteplein.pdf 57,9 Kb