Plaatsen van een horecaterras op openbaar domein

Vraag aan

Horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een jaarlijkse toelating vragen voor het plaatsen van een terras op openbaar domein.

Beslis je om een terras uit te tekenen en aan te vragen? Denk dan zeker hier aan.

 • Laat altijd een vrije doorgang van minstens 1,5 meter tussen het terras en de rijweg (boordsteen voetpad of rand fietspad).
 • Aan verkeersborden, vuilnisbakken, openbare verlichting en andere vaste obstakels laat je 1,5 meter vrij voor onder andere kinderwagens en rolstoelen.
 • Nooit op brailletegels. Denk aan de slechtzienden!
 • Voorzieningen van openbaar nut, zoals hydranten moeten bereikbaar blijven.
 • Zonder onze toestemming wordt er niet geboord of gekapt in openbaar domein.
 • Buiten de openingsuren plaats je terrasmeubelen gestapeld binnen een zone van de vergunning. Maak ze goed vast, tegen de wind én tegen vandalisme!
 • Tijdens een (vakantie)sluiting of de winter neem je de meubels weg en stockeer je ze ergens.
 • Vormgeving, materialen en de kleuren van de terrasinrichting moeten passen in de omgeving en bij het pand.

Waar moet je op letten bij het inrichten van je terras?

Windschermen en terrasschermen

Windschermen (verticale panelen) hebben een maximale hoogte van 1,6 meter. Het onderste deel mag ondoorzichtig zijn tot een hoogte van maximum 1 meter, het bovenste deel moet doorzichtig glas zijn met een rechte bovenkant, al dan niet afgewerkt met een fijn recht profiel in een neutrale kleur. Op elk windscherm mag je bescheiden reclame of een logo van maximum 10 cm aanbrengen. Tussen twee aangrenzende terrassen mag maximaal één terrasscherm of één rij terrasschermen staan. Aan de kant van het voetpad moet minstens 1/3 van het terras open zijn. Terrasschermen moeten volledig stabiel zijn, zonder gevaar voor de weggebruikers. Geef in de bijlage bij je aanvraag aan hoe je de terrasschermen wilt uitvoeren. We kunnen je aanvraag weigeren, als we denken dat dit bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het gevaar brengt.

Meubilair

Tafels en stoelen koop je in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. Een klein logo van de uitbating of subtiele reclame mag, tot maximum 10 cm per object. Geef in de bijlage bij je aanvraag duidelijk mee hoe je meubilair er zal uitzien.

Parasol of zonnescherm

Parasols moeten uitgevoerd worden in effen kleuren. In open stand mogen ze niet verder reiken dan de toegestane terraszone. Ze mogen geen reclame bevatten. Uitzonderingen kunnen voor een logo of bescheiden reclame op de neerhangende parasolboord van maximaal 20 cm hoog. Per horecazaak moeten alle parasols in één kleur en type zijn. Om je parasol in de grond te verankeren heb je toelating nodig. Geef in je aanvraag aan dat je dit van plan bent. Bij het wegnemen van de parasol voorzie je een vlakke metalen afdekplaat gelijk met de bestrating. Geef in de bijlage bij je aanvraag duidelijk mee hoe je parasol er zal uitzien.

Plantenbakken

Zowel de bakken als de planten passen binnen de terraszone. De plantenbak moet sober zijn en in duurzame materialen en mag in totaal maximum 1 meter hoog zijn. Reclame mag niet. Jij zorgt voor het onderhoud van de planten.

Een menubord

Een stoepbord mag maximaal 1,5 meter hoog zijn en maximaal 80 cm breed.

Wat mag niet?

 • audio(visuele) installaties;
 • tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen,… kortom alle installaties voor het bereiden van eten of het schenken van dranken. Beperkte voorzieningen zoals een kastje voor het bewaren van eetgerief zijn toegelaten;
 • beachvlaggen;
 • rolcontainers voor afval buiten de toegestane ophaalmomenten;
 • opblaasbaar promotiemateriaal: opblaasbare promotiepoppen, ballonconstructies en ander opblaasbaar promotiemateriaal.

Hoeveel betaal je?

 • 15 euro per m² in het commercieel centrum.

  • Edegemsestraat 1 t/m 40;
  • Eggestraat 1 t/m 20;
  • Floralaan 79 t/m 91;
  • Sint-Benedictusstraat 132 t/m 146;
  • Gemeenteplein;
  • Stadsplein;
  • Prins Leopoldlei;
  • Grotenhof 1 t/m 13;
  • Pieter Reypenslei.

 • 7,50 euro per m² in de overige straten, pleinen of gedeelten ervan.

Deze tarieven werden vastgelegd in een retributiereglement.

Specifiek voor de gewestwegen

 • Antwerpsestraat;
 • Mechelsesteenweg;
 • Statielei.

De aanvraag dien je in bij de stad Mortsel en bij Agentschap wegen & verkeer. De betaling gebeurd aan het Agentschap wegen & verkeer.

Specifiek voor het Stadsplein en het Gemeenteplein

De binnenzijde van de rondweg rond Grotenhof, Stadsplein, Floralaan en Sint-Benedictusstraat heeft zijn eigen afwijkende regels. Elke aanvraag aan de binnenzijde van de rondweg zal afzonderlijk worden beoordeeld. Sowieso mag je nooit de markt hinderen of andere evenementen. Zelfs als je terras vergund is, kan het dus zijn dan je het tijdens de markt of een ander evenement moet verkleinen of verwijderen. We geven dat mee in je vergunning. Aan de buitenzijde van de rondweg volgende we de algemene regels zoals beschreven in deze flyer. Bij terrassen aan het Gemeenteplein moet er altijd een vrije doorgang van minimum 4 meter zijn tussen de terrassen en het tramspoor of andere obstakels zoals straatmeubilair, verlichtingspalen, palen voor tramdraden e.d. Terrassen gelegen aan het Gemeenteplein mogen maximaal 4 meter innemen vanaf de grens met de vaste horecaconstructie. Wil je een terras plaatsen onder de stalen constructie die stad Mortsel liet plaatsen voor de panden gelegen op het Gemeenteplein met huisnummers 1, 2, 3, 6, 7 en 8? Neem dan even contact op via iod@mortsel.be. Daar geldt nog een aanvullend terrasreglement.

De kleine lettertjes

 • Een terraskaart is slechts 1 jaar geldig. Na 1 jaar moet je je vergunning vernieuwen. We sturen hier een herinneringsmail voor. Bij stopzetting of overname van je horecazaak moet je de plaats herstellen in de oorspronkelijke toestand, tenzij er een nieuwe terrasvergunning wordt afgegeven aan de nieuwe uitbater.
 • In geval van overmacht, wegenwerken, hinder, het overtreden van de reglementering, of het niet betalen van de retributie,… kunnen we de terrasvergunning intrekken.
 • We kunnen toelaten om je horecazaak uit te breiden door middel van een vaste constructie op het openbaar domein. Hiervoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Jij bent aansprakelijk voor mogelijke schade of persoonlijk letsel aan derden, of schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door het terrasmeubilair of terrasuitrusting. Jij staat ook in voor het onderhoud en netheid van het openbaar domein dat door je terras wordt ingenomen.
 • Inbreuken tegen dit reglement zullen worden beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).
 • Voor bepaalde evenementen kunnen we uitzonderingen toestaan.

Aandachtspunt bij de aanvraag

Op de kaart teken je de exacte zone waarbinnen je je terras zal plaatsen. Je kan bijlagen toevoegen. Zorg dat je alles goed documenteert (grondplannen, foto’s, ...) zodat we je dossier goed kunnen inschatten. Na goedkeuring ontvang je een betalingsverzoek voor de jaarretributie. Wanneer je dit hebt ontvangen, sturen we via e-mail de toelating en terraskaart.