Tussenkomst personenalarmsysteem

Inhoud

Lokaal bestuur Mortsel verleent een tussenkomst in de kosten van plaatsing, huur en abonnementsgeld van een personenalarmsysteem. Onder personenalarmsysteem verstaat we een alarmtoestel waarvan de alarmknop als halssnoer of armband gedragen wordt door de te beschermen persoon.

Voorwaarden

  • Het personenalarmsysteem is aangesloten op een alarmcentrale van een ziekenfonds of een erkende instelling.
  • Alarminstallaties voor de woning zijn uitgesloten.

Procedure

Het aanvraagformulier voor deze tussenkomst moet toekomen bij de zorgintake voor de 15de februari van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je aanvraag voor 2022 moet toegekomen zijn voor 15 februari 2023.

Heb je hulp nodig? Dan kan je contact opnemen met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De meeste alarmcentrales die actief zijn in Mortsel sturen je in januari 2023 op onze vraag een brief en attest om de aanvraag in te dienen.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 7 euro per maand dat je gebruik maakt van het personenalarmsysteem.

Downloads

  • Reglement personenalarmsysteem 28 Kb pdf
  • Aanvraag tussenkomst personenalarmsysteem 2023.pdf 30,5 Kb