Participatiereglement

Onze visie op participatie

Participatie in Mortsel betekent mensen en ideeën verbinden, elkaar zo inspireren (bestuiven) en onze stad samen versterken. Omdat Mortsel er beter van wordt. Er is vertrouwen tussen bestuur en burgers. Ieder neemt mee verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in onze samenleving. Als bestuur betekent dit: het mogelijk maken dat burgers betrokken worden en zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving, deze mee vormgeven en beslissen. Goesting, energie & enthousiasme, ambitie en kracht zijn kernwoorden. We gaan in dialoog met elkaar. Participatie is een dynamisch en evolutief gegeven. Het ligt niet vast, maar groeit en ontwikkelt zich doorheen ervaringen, projecten, methodieken en reflexen.

Onze leidende principes

Onze aanpak is waarderend door vooral in te zetten op wat sterk is en positief; en minder op dingen die (nog) niet goed zijn. We kijken naar oplossingen in plaats van problemen. Onze communicatie is helder, eerlijk en open. Feedback en follow-up van beide kanten is nodig. We gaan gericht om met onze doelgroepen en geven extra aandacht aan groepen die hun stem minder gemakkelijk kunnen laten klinken. We maken hiervoor gebruik van nieuwe aanpakken en gevarieerde methodieken. 
Iedereen neemt deel vanuit de eigen ervaring en kennis. Waar nodig, brengen we extra expertise binnen dsen zorgen ervoor dat deze voor iedereen toegankelijk is. 

7 bouwstenen voor participatie

  1. In Mortsel is participatie iets ‘voor’ en ‘van’ mensen: burgers denken, doen en beslissen mee.
  2. Verscheidenheid zien we als een rijkdom: via participatie benutten we maximaal de kennis en ervaring 
    van een diversiteit van betrokkenen en doelgroepen.
  3. De kiem van participatie is een sterk idee waarvoor gaandeweg energie , betrokkenheid en draagvlak ontstaat. Het begint klein en groeit langzaam, het gaat letterlijk om bestuiven. Samen iets doen met anderen, daar gaat het om.
  4. Aanjagers zijn mensen met goesting, daadkracht en ambitie.
  5. Communicatie is de verbindende factor: dialogen worden gevoerd met een gezonde portie nieuwsgierigheid (naar elkaar) en ook met diepgang. Respect en aandacht versterken het proces en de deelnemers.
  6. Falen en schuren mag. Processen krijgen de nodige tijd en ruimte. We werken in open processen, op onbewandelde paden. Er zijn ups en downs en ook conflicten. Zo komen we tot een sterker en gedragen resultaat.
  7. We feesten, zeker als we wat te vieren hebben

Participatiereglement

Onze visie op, de leidende principes van en de 7 bouwstenen voor participatie werden concreet en praktisch uitgewerkt tot een participatiereglement. Dit is sinds 1 september 2020 van kracht. Dit reglement houdt een aantal belangrijke wijzigingen in, zoals de verzelfstandiging van de adviesraden; de oprichting van clusterraden (sinds december 2022 1 overkoepelende participatieraad in plaats van 2 clusterraden) en de nieuwe ideeënfabriek met impulssubsidies. In het nieuwe participatiereglement vind je tevens informatie over de subsidies en de voorwaarden voor buurt- en straatfeesten.

Participatiereglement484,6 Kb(pdf)