Participatieraad

Het doel van het inrichten van de participatieraad is in te zetten op verbinding, betrokkenheid en continuïteit. We spreken een stabiele groep van experten of deskundigen (vb doelgroep) aan, ter raadpleging of voor coproductie.

De participatieraad bestaat uit afgevaardigden van alle adviesraden. Burgers kunnen er ook voor kiezen om deel te nemen aan de participatieraad zonder actief te zijn in één van de adviesraden. We erkennen hiermee burgers die het engagement aangaan om structureel mee te werken aan het beleid en hierin een bepaalde doelgroep willen vertegenwoordigen. 

De kernopdracht van de participatieraad en de adviesraden is het raadpleegbaar zijn betreffende bepaalde dossiers of thema’s, op vraag van het bestuur. Zij hebben ook een signaalfunctie en kunnen op eigen initiatief advies geven. Ze zorgen ervoor dat we bij dossiers waar we specifieke doelgroepen of experten nodig hebben, deze mee kunnen aansluiten. Ze doen aan belangenbehartiging voor die personen, die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen.

In de Participatieraad worden brede thema’s besproken, die de adviesraden overstijgen. Alle adviesraden kunnen adviezen formuleren, om ze vervolgens in de Participatieraad samen te voegen tot adviezen waarin de standpunten van alle adviesraden worden opgenomen. Zodoende komen we tot breed gedragen adviezen, rekening houdende met alle doelgroepen.

De verschillende adviesraden zijn:

Alle burgers zijn welkom om aan te sluiten bij één van de adviesraden.

Voor meer info kan je steeds terecht bij de coördinator verenigingen en inspraakorganen: inspraak@mortsel.be of 03/ 444 17 75.

Downloads

  • 20230525_slides_participatieraad.pptx 549,5 Kb
  • Presentatie clusterraad welzijn en beleven - 5 mei 2022 435 Kb pptx
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 5 mei 2022 118,1 Kb docx
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 24 juni 2021.pdf 609,7 Kb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 22 februari 2021.pdf 697,8 Kb
  • Presentatie informatietank welzijn en beleven - 25 januari 2021.pdf 2,6 Mb
  • Presentatie La Fidélité Constantia heropstart na lockdown 2 - 25 januari 2021.pdf 2,4 Mb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 23 januari 2020.pdf 73 Kb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 23 januari 2020 - slides.pdf 73 Kb
  • 20221130_slides_participatieraad.pptx 228,7 Kb