Participatietraject meerjarenplan

De start van een nieuwe legislatuur is hét moment voor het maken van plannen: waar ligt de nadruk, waar leggen we accenten, wat doen we wel of niet tijdens de komende jaren, wat is belangrijk, waar willen we naartoe? Deze plannen maakten we liever niet alleen. We hoorden het liefst zoveel mogelijk ideeën. Van iedereen: inwoners, bezoekers, studenten, werknemers, handelaars, ...Iedereen die iets met Mortsel heeft, werd betrokken.

Brede burgerbevraging

Eind januari lanceerden we een online bevraging waarbij burgers voorstellen konden posten en verrijken via www.mortselbestuift.be. Maar ook via verschillende offline trajecten werden zoveel mogelijk burgers bevraagd. Via ons participatieplatform, aangevuld met offline trajecten, werden in totaal 431 voorstellen ingediend. Je kan deze nog steeds raadplegen op ons participatieplatform raadplegen.

Toekomstdag

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerde we een toekomstdag. Daar gingen we met een diverse groep burgers in gesprek over de toekomst van onze stad.

Eindnota

De resultaten van het Mortsel Bestuift! traject werden samengevat in een eindnota. De ‘toppers’ die naar boven kwamen op deze toekomstdag, werden expliciet meegenomen in het verdere traject richting het meerjarenplan. In de brochure die ons nieuwe meerjarenplan samenvat, herken je ze aan het bijtjesicoon.

Downloads

  • MORTSEL BESTUIFT! - eindnota.pdf 1,8 Mb
  • MORTSEL BESTUIFT! - eindnota bijlage.pdf 859,1 Kb
  • brochure MJP 2020-2025 16,8 Mb pdf