Participatie en sociale activering (PSA)

Inhoud

De toelage voor participatie- en sociale activering (PSA) biedt een financiële tussenkomst voor personen en gezinnen met een laag inkomen die problemen ondervinden om sportieve en culturele activiteiten te betalen. 

Enkel voorbeelden van dergelijke activiteiten;

 • Inschrijvingsgelden en lidmaatschappen 
  • Tekenacademie, muziekschool, toneelschool, danslessen, kooklessen, taallessen, ...
  • Bibliotheek, mediatheek, ...
  • Sportclubs en jeugdbeweging (+ uitrusting en uniform)
 • Toegangstickets en vervoerskosten voor evenementen 
  • Theater, cinema, musea, ...
  • Toegangstickets en vervoerskosten voor evenementen 
 • Crèches en buitenschoolse kinderopvang
 • Logopedie, kinesist, diëtist, ... 

Een uitgebreide lijst van activiteiten kan je onderaan deze webpagina terugvinden bij Downloads.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze financiële tussenkomst dient je inkomen gelijk of lager te zijn dan 1,5 keer het leefloonbedrag van je categorie.

Heb je een hoger inkomen dan kan je alsnog in aanmerking komen, als je kan aantonen dat je schulden afbetaalt en/of hoge medische kosten hebt. Je actueel besteedbaar inkomen dient dan gelijk of lager te zijn dan 1,5 keer het leefloonbedrag van je categorie.

De actuele leefloonbedragen per categorie vind je op de website van de POD maatschappelijke integratie

Procedure

Je vraagt de financiële tussenkomt aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Als nieuwe cliënt kan je tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen om een medewerker te spreken. Als je reeds gekend bent bij de sociale dienst, maak je een afspraak met je maatschappelijk werker.

De eerste keer dat je langskomt zal een maatschappelijk werker jou ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee. Aarzel zeker niet om langs te komen ook al heb je niet alle bewijzen.

Daarna krijg je een vaste maatschappelijk werker toegewezen die jouw situatie nog verder zal onderzoeken, met name je verblijfssituatie, inkomen, gezinssamenstelling,...

Na het sociaal en financieel onderzoek krijg je de financiële tussenkomst van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden
  • loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, ...
 • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.
 • een origineel bewijsstuk van de aankoop of activiteit (zoals een betaalbewijs) of voldoende informatie over de activiteit, als de aanvraag voor de betaling van de activiteit gebeurt. 

Bedrag

Er is per kalenderjaar en per gezinslid een maximale financiële tussenkomst, waarbij er een onderverdeling gemaakt wordt op basis van leeftijdscategorieën.

LeeftijdscategorieJaarlijkse tussenkomst 
0 jaar tot en met 5 jaar200 euro
6 jaar tot en met 11 jaar 250 euro 
12 jaar tot en met 17 jaar400 euro 
18 jaar of ouder 50 euro 

Regelgeving

Het volledige reglement van toelage voor participatie- en sociale activering kan je onderaan deze webpagina terugvinden bij Downloads. 

Voor wie

Alle OCMW cliënten, met name alle personen die gebruik maken van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW kan beroep doen op deze financiële tussenkomst. 

Dit is niet beperkt tot personen die recht hebben op leefloon of een andere sociale uitkering.

Downloads

Gerelateerde items