Parkeerboetes en -retributies

Heb je een parkeerretributie of parkeerboete ontvangen en ben je het daar niet mee eens? Dan heb je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Stad Mortsel is in geen enkel geval bevoegd om tussen te komen of een bezwaar te behandelen. Die procedure verloopt volledig extern. Daarom helpen we jou hieronder graag op weg.

Wat in de volksmond een 'parkeerboete' genoemd wordt, kan twee zaken betekenen.

GAS

Je hebt een brief ontvangen van IGEAN aangaande een GAS-boete. Dat betekent dat je vermoedelijk overeenkomstig de wegcode een inbreuk hebt gepleegd op het 'stilstaan en parkeren'. Je kan bezwaar indienen bij IGEAN.

Parkeerretributie

Je hebt een parkeerretributie ontvangen van Streeteo. Wellicht heb je de spelregels niet gevolgd in een betaalzone of in een blauwe zone op het grondgebied, waar je een blauwe schijf, een bewonerskaart of een speciale parkeerkaart moet gebruiken om in regel te zijn. Je kan bezwaar indienen bij Streeteo.