Ouderenraad

Inhoud

De ouderenraad - ook wel de deelraad ouderen - is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over alle stedelijke aangelegenheden die de ouderen aanbelangen. Dit kan gaan over diverse onderwerpen zoals dienstverlening, veiligheid en gezondheid, mobiliteit, huisvesting, maatschappelijke participatie, culturele aangelegenheden…

De adviesraad is samengesteld uit:

  • afgevaardigden van ouderenverenigingen die in Mortsel actief zijn;
  • afgevaardigde bewoners van rusthuizen en OCMW-seniorenflats en gebruikers van de OCMW-dienstencentra;
  • individuele ouderen met interesse voor de werking van de ouderenadviesraad.

De deelraad ouderen maakt deel uit van de clusterraad Welzijn & Beleven.

Meer info

contactpersoone-mailadrestelefoonnummer
Huguette Cuyvershuguettecuyvers1951@gmail.com0477 21 30 12
Reinhilde Van Heckenreinhildevanhecken@outlook.be 0485 36 33 14

Downloads

  • Verslag_ouderenadviesraad_7 juni 2022.docx 32,4 Kb