Ouderenraad

Inhoud

De ouderenraad - ook wel de deelraad ouderen - is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over alle stedelijke aangelegenheden die de ouderen aanbelangen. Dit kan gaan over diverse onderwerpen zoals dienstverlening, veiligheid en gezondheid, mobiliteit, huisvesting, maatschappelijke participatie, culturele aangelegenheden…

De adviesraad is samengesteld uit:

  • afgevaardigden van ouderenverenigingen die in Mortsel actief zijn;
  • individuele ouderen met interesse voor de werking van de ouderenadviesraad.

De ouderenraad maakt samen met de andere adviesraden deel uit van de overkoepelende participatieraad.

Meer info

inspraak@mortsel.be of 03 444 17 75

Downloads

  • Verslag_seniorenraad 23 februari 2024.docx 137,9 Kb
  • 20231110_seniorenraad.docx 31,1 Kb
  • memorandumOAR2018.pdf 406,2 Kb
  • 20220915_verslag ouderenadviesraad.docx 17,5 Kb
  • Verslag_ouderenraad 27 april 2023.docx 18,8 Kb
  • Verslag_ouderenadviesraad_7 juni 2022.docx 32,4 Kb