Ophaling van bedrijfsafval

Inhoud

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hun afvalstoffen. Als algemene regel moet er een contract afgesloten worden met een erkende afvalinzamelaar. Als het bedrijfsafval qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval is het mogelijk om het via de gemeentelijke ophaling en het recyclagepark af te voeren.

Beperkte afvoer

Voor bedrijfsafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval kan bij beperkte hoeveelheden deze worden opgehaald via de gemeentelijke ophaling. Onder beperkte hoeveelheden verstaan we:

  • maximum 120 liter gft- of huisvuilcontainer per ophaalbeurt;
  • maximum vijf pmd-zakken per ophaalbeurt;
  • maximum één kubieke meter papier en karton.

Grote afvoer

Voor bedrijfsafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval kan bij grotere hoeveelheden terecht bij de KMO-recyclageparken in de regio Zuid van IGEAN.

Voorwaarden

Afvoer via de gemeentelijke ophaling

  • Het is belangrijk dat je correct sorteert. Volg de juiste sorteerregels van IGEAN.
  • De ophaling gebeurt volgens de ophaaldata van de afvalkalender.
  • Het afval moet tijdig aangeboden worden aan de rand van de openbare weg.
  • Pmd-zakken worden dichtgeknoopt en papier en karton wordt aangeboden in kartonnen dozen, papieren zakken of wordt samengebonden met natuurtouw.
  • Containers worden op eigen terrein bewaard.

Afvoer via een KMO-recyclagepark

Je krijgt enkel toegang tot de KMO-recyclageparken met een speciale toegangskaart.

Meer info

Premies voor beter sorteren

Stad Mortsel streeft ernaar de afvalberg te verkleinen. Ook als bedrijf kan je daaraan meehelpen. Door je afval te voorkomen, hergebruiken en sorteren wordt er minder afval geproduceerd en wordt het geproduceerd afval gerecycleerd of nuttig toegepast. Bij Valipac kunnen premies worden aangevraagd om bedrijven te stimuleren correct te sorteren.