Openbare verlichting

De gemeenteraad besliste om in Mortsel de verlichting op de openbare weg te beperken voor een periode van minstens 7 jaar. Dit levert een besparing op van 300.000 kWh/jaar elektriciteit. Dat komt overeen met het jaarverbruik van meer dan 100 gezinnen en levert een besparing van 120.000 euro per jaar op. Concreet wil dit zeggen dat de openbare verlichting uitgaat tussen 00.00 en 05.00 uur. Er zijn uitzonderingen. Op gewestwegen, fietsostrades en enkele gemeentewegen waar meer verkeer is, blijft het licht wel de hele nacht branden.

Wat zijn de redenen die tot deze beslissing geleid hebben?

De openbare verlichting ’s nachts 5 uur lang doven, levert niet alleen een flinke besparing op in tijden van zeer hoge energieprijzen, maar we verminderen ook de CO2-uitstoot en dringen de lichtvervuiling terug.

reden 1: het Burgemeestersconvenant

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie streeft Mortsel ernaar om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. CO2 is een broeikasgas dat ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen en zorgt voor de opwarming van de aarde. Door de openbare verlichting 's nachts te doven, kunnen we heel wat elektriciteit besparen die zeker 's nachts nog voor een groot deel wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen in onze elektriciteitscentrales. 

reden 2: lichtvervuiling

Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van mensen, dieren, planten en andere organismen en kan het ecosysteem ontwrichten. Zo kan de verstoring van het dag-nachtritme bij de mens negatieve fysieke en psychische gevolgen veroorzaken en kan buitenverlichting in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving leiden tot gezondheidsproblemen. Te veel licht zorgt bij dieren onder andere voor veranderingen in het trek- en broedgedrag, de zoektocht naar voedsel of groeicyclus, en bij planten heeft het een effect op de fotosynthese.

Waar blijft het licht in Mortsel wél branden?

  • op de fietsostrades F1 en F10;
  • op de gewestwegen: Antwerpsestraat, Krijgsbaan, Liersesteenweg, Mechelsesteenweg, Statielei en Vredebaan;
  • op volgende gemeentewegen: Boechoutselei, Deurnestraat (tussen Zilverbeeklaan en rondpunt Septestraat), Drabstraat, Edegemsestraat, Groenstraat, Guido Gezellelaan, Heirbaan, Lodewijk Dosfellei (tussen Stadsplein en Fortstraat), Molenlei, Molenstraat (tussen Mechelsesteenweg en Jordaenslei), Roderveldlaan, Wouwstraat (tussen Groenstraat en Boechoutselei).

Op deze wegen is er meer verkeer dan op andere, waardoor straatverlichting op die plaatsen meer noodzakelijk is dan op andere in functie van de verkeersveiligheid.

Wijkenplan Fluvius openbare verlichting433,6 Kb(pdf)

Is dat wel veilig?

Het doven van de openbare verlichting leidt niet meteen tot verkeersonveiligheid. Integendeel, duisternis leidt tot een verhoogde aandacht bij weggebruikers. Zo gaan automobilisten automatisch trager rijden in niet-verlichte straten én letten ze beter op aan een kruispunt dat wel verlicht is.
Niet-verlichte straten doen ook het risico op inbraken niet stijgen. In Lint en Kapellen wordt de openbare verlichting al meer dan 7 jaar 's nachts gedoofd en uit cijfers van de lokale politie blijkt dat daar duidelijk geen enkel verband is tussen inbraken en het al dan niet branden van openbare verlichting in de straat. Er vinden zowel inbraken plaats overdag als ’s avonds en ’s nachts, en dat zowel op verlichte als op donkere plekken.

Ondertussen meer en meer ledverlichting

Alle openbare verlichting in Mortsel wordt stapsgewijs omgevormd tot ledverlichting. Dit proces noemen we ‘verledding’. Stapsgewijs zorgt dit voor een vermindering van elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting met 40% tegen 2030. Deze verledding in combinatie met het doven van de openbare verlichting tussen 00.00 en 05.00 uur, zal de totale energiebesparing tussen nu en 2030 doen oplopen van 30% nu tot 50% in 2030.