Openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Op 15 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld. Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd. Dit openbaar onderzoek wordt aangekondigd in twee kranten, in het Belgisch Staatsblad en op de website van het departement Omgeving.

Burgers kunnen de verordening komen inkijken tijdens het openbaar onderzoek. Bezwaren moeten evenwel naar het departement worden gestuurd, niet naar de stad.

Downloads

  • Hemelwaterverordening - bijlage 1.pdf 725,6 Kb
  • Hemelwaterverordening - bijlage 2.pdf 878,6 Kb
  • Hemelwaterverordening - bijlage 3.pdf 782,6 Kb