Openbaar onderzoek

Online inkijken Afspraak maken

Inhoud

In bepaalde gevallen zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning leiden tot een openbaar onderzoek. Op het perceel wordt dit aangekondigd met een gele affiche en we maken het ook bekend op deze website.

Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier gedurende 30 dagen door iedereen worden ingekeken, zowel bij het lokaal bestuur als via het inzageloket. Enkel in uitzonderlijke gevallen worden buurtbewoners individueel aangeschreven of wordt een infomarkt georganiseerd. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen of bezwaren meedelen. Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen. Je kan dit zowel via het inzageloket doen als via een gewone of aangetekende brief.

Procedure

Inkijken

Wens je een openbaar onderzoek of dossier scheimuur in te kijken, dan maak je een afspraak via ons afsprakensysteem of telefonisch via het stadsonthaal op 03 444 17 17. Gelieve het dossiernummer te vermelden. Let op: afspraken zijn enkel mogelijk voor inzage van het dossier, alle vragen stel je via ro@mortsel.be

Via het inzageloket kan je lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers ook online bekijken.

Bezwaar indienen

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen. Je kan dit zowel via het inzageloket doen als via een gewone of aangetekende brief.