Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 het belastingreglement op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP AANVRAGEN VAN OMGEVINGSVERGUNNINGEN.pdf 47,8 Kb