Omgaan met asbest

Inhoud

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Bij verbouwingen aan je woning is het dus belangrijk om correct om te gaan met asbesthoudende materialen om te vermijden dat je asbestvezels inademt of verspreidt in de omgeving.

Voorwaarden

Op de website van OVAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, vind je meer info over welke bouwmaterialen mogelijk asbesthoudend zijn en hoe je ermee moet omgaan.

In geval van twijfel, kan je via de website van de milieuraad Mortsel (onder actie Bah) advies vragen of een test bestellen om de aanwezigheid van asbest in bouwmaterialen zoals plaasterbuisisolatie te laten onderzoeken door een erkend labo.

Procedure

Hechtgebonden asbesthoudend afval zoals oude golfplaten en kunstleien kan je zelf naar het recyclagepark van IGEAN afvoeren als je op voorhand de asbestafvalzakken hebt aangekocht.

Via IGEAN kan je hechtgebonden asbesthoudend afval aan huis laten ophalen. Door een subsidie van de Vlaamse overheid kan dit tijdelijk tegen een zeer voordelig tarief.

Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals plaasterbuisisolatie is te gevaarlijk om zelf te verwijderen. Hiervoor moet je wettelijk verplicht beroep doen op een erkende asbestverwijderaar. Hierbij vind je de lijst van de federale overheid met alle erkende asbestverwijderaars.