Offerfeest

Het islamitische Offerfeest gaat dit jaar (wellicht) door van woensdag 28 juni tot en met vrijdag 30 juni. De organisatie van dit Offerfeest is complex en de inzet van alle betrokken partijen is nodig om het geheel in goede banen te leiden.

In bijlage vinden jullie de handleiding voor een goed verloop van het Offerfeest. Dit document is een heel nuttig richtsnoer voor de praktische organisatie.

Ook alle dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest moeten een (omkeerbare) verdoving toegediend krijgen. Sinds 1 januari 2019 is er in Vlaanderen immers een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Er is géén uitzondering voor slachtingen die gebeuren in het kader van een religieuze ritus. Het Grondwettelijk Hof heeft in navolging van het Europese Hof van Justitie bevestigd dat dit totaalverbod de vrijheid van religie niet schendt. Het wordt dus onverkort gehandhaafd.

De handleiding bevat dan ook een overzicht van alle voorschriften die van toepassing zijn bij het slachten van dieren in kader van het Offerfeest en definieert de rol van elk van de betrokken partijen. Met een goede organisatie en een efficiënt toezicht kunnen inbreuken op de regelgeving vermeden worden.

Downloads

  • Handleiding Offerfeest 2023.pdf 326,3 Kb