Noordsteun

Vraag aan Verantwoord

Inhoud

We geven steun aan organisaties en jongeren die in Mortsel informeren en sensibiliseren over hun ontwikkelingsproject in het Zuiden en/of de Noord-Zuid verhoudingen in de wereld. 

Voorwaarden

  • De projecten moeten bijdragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • De steun kan aangevraagd worden door organisaties die een goedgekeurd Zuidsteun project hebben, erkende verenigingen en scholen uit Mortsel, Mortselse jongeren tussen 16 en 25 jaar, die minimaal 15 dagen deelnemen aan een buitenlands project in het Zuiden (DAC-Lijst OESO).
  • Educatieve, vormende, informerende en sensibiliserende activiteiten komen in aanmerking, activiteiten enkel gericht op eten en drinken komen niet in aanmerking.
  • De steun bedraagt maximaal 50 % van de subsidieerbare uitgaven met een maximum bedrag van 2.500 euro. Volgende uitgaven komen in aanmerking voor subsidiëring: huur infrastructuur; promotie- en communicatiekosten, verzekeringen, administratie, auteursrechten, uitkoopsommen, honoraria, huur of aankoop van materiaal.

Procedure

Een aanvraag voor Noordsteun kan je jaarlijks doen via het digitaal webformulier en voor 1 september.

Een verantwoording voor de ontvangen subsidie Noordsteun bezorg je jaarlijks via het digitaal webformulier en voor 31 augustus.

Downloads