MOzaîek (van Mortsel)

Inhoud

Wie zijn wij?

MOzaîek wil Mortselaars met diverse achtergronden verenigen, om activiteiten te organiseren die een positieve attitude ten aanzien van de kleurrijke samenleving bevorderen.

Contactgegevens