Mondiale raad

Inhoud

De mondiale raad is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over mondiaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. De Mondiale Raad wordt ook vertegenwoordigd in de overkoepelende Participatieraad.

De mondiale raad verzamelt mensen (en verenigingen) die zich engageren om in Mortsel de problematiek van de Noord-Zuid-verhoudingen levendig te houden, door sensibilisatie en solidariteitsacties. Daarvoor werken ze samen en ondersteunen ze elkaar. Ze vormen ook een brug van overleg met de stad.

Initiatieven van de Mondiale raad

 • Wereldcafé op de jaarmarkt.
 • Paasactie of Bio/Fairtrade ontbijt samen met Oxfam en Fairtradegemeente Mortsel.
 • Culturele acties zoals een debat of film rond uitgekozen thema’s.

Organisaties vertegenwoordigd in de mondiale raad

Meer info

contactpersoone-mailadrestelefoonnummer
Annemie Creemersannemie.creemers@gmail.com0485 78 68 11

Downloads

 • Verslag Mondiale Raad 4 juni 2024.pdf 102,4 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 21 maart 2024.docx 37,3 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 1 feb 24.docx 36,5 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 14 dec 23.docx 38 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 25 oktober 2023.pdf 155,1 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 31 aug 2023.pdf 314,5 Kb
 • verslag mondiale raad 31 mei 2023.docx 33,8 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 29 maart 23.docx 30,7 Kb
 • Verslag mondiale raad februari 2023.docx 39,4 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 1 september 2022.docx 33,6 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 17 mei 2022.docx 37 Kb
 • Verslag vergadering Mondiale Raad 15 december 2021.docx 37,8 Kb
 • Verslag Mondiale Raad 17 februari 2021.pdf 171,4 Kb
 • Afsprakennota van Mondiale Raad.docx 16,4 Kb