Mondiaal beleid

Het mondiaal beleid gaat over hoe lokaal bestuur Mortsel ondersteuning wil bieden bij projecten en activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Op 26 mei 2020 keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement ‘Mondiaal’ goed. Dit reglement trad in werking vanaf 1 september 2020.

Het jaarlijkse budget wordt als volgt verdeeld:

  • Voor noodhulp wordt een bedrag voorzien van 6.000 euro. Dit wordt jaarlijks overgedragen aan Consortium 1212.
  • 33% van het resterende bedrag wordt voorzien voor de ondersteuning van de Noord/Zuid koepel 11.11.11.
  • Het resterende bedrag stelt lokaal bestuur Mortsel ter beschikking voor de ondersteuning van projecten Zuidsteun, Noordsteun en de prijs ‘mondiaal project van het jaar’.

Downloads