Militiegetuigschrift

Inhoud

Ondanks het feit dat de militaire dienstplicht werd afgeschaft, vragen sommige openbare instanties bij sollicitatie toch nog een militiegetuigschrift.  Ook de mutualiteit, de sociale verzekeringskas, de dienst voor pensioenen enz. kunnen hierom vragen.

Er wordt geen militiegetuigschrift meer uitgereikt aan de personen geboren na 31 december 1975.

Alle (ex-) militairen en dienstplichtigen, die in Mortsel gedomicilieerd zijn, kunnen een militiegetuigschrift aanvragen.

Procedure

Je neemt contact op met het stadsonthaal of stuurt een mail naar onthaal@mortsel.be