Woonzorgcentrum Meerminnehof

Inhoud

Meerminnehof is het woonzorgcentrum van lokaal bestuur Mortsel. Het is een aangename en huiselijke woonomgeving voor wanneer je zorgbehoevend bent en niet meer zelfstandig thuis kan wonen.

Het WZC bestaat uit 118 éénpersoonskamers met eigen badkamer verdeeld over drie afdelingen. Elke afdeling heeft grote leefruimtes met veel licht. Er is een toegankelijke wandeltuin, enkel patio's en een gezellige cafetaria. 

In het Meerminnehof creëren we een veilige en geborgen omgeving waar vrijheid van bewegen bestaat, ook voor personen met dementie.

Meerminnehof heeft geen gesloten leefeenheid voor bewoners met dementie. Elke afdeling is zo georganiseerd dat elke bewoner, ongeacht de zorgvraag, er veilig kan wonen. Bewoners behouden hun kamer wanneer hun zorgprofiel zwaarder wordt.

Op deze manier blijft de leefwereld van bewoners zo groot en vertrouwd mogelijk. 

Voorwaarden

Je bent zorgbehoevend en kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met ondersteuning van thuiszorg. Inwoners van Mortsel met een zware zorgbehoefte krijgen voorrang.

Procedure

Je kan per e-mail een aanvraag doen via zorgintake (themaloket welzijn & zorg).

Bedrag

Nieuwe geïndexeerde dagprijzen vanaf 1 augustus 2023 voor een éénpersoonskamer Meerminnehof en centrum voor kortverblijf: 63,13 euro.

Inbegrepen in de dagprijs

  • woongelegenheid en infrastructuur;
  • verpleging en verzorging;
  • voeding;
  • dagelijks onderhoud;
  • energieverbruik.

Niet inbegrepen in de dagprijs

  • persoonlijke dokterskosten en geneesmiddelen;
  • haartooi en pedicure;
  • persoonlijke was;
  • verbruik in de cafetaria;
  • persoonlijke uitgaven.

Een volledig overzicht staat in de opnameovereenkomst.