Meerjarenplan AGB

Het meerjarenplan van AGB Mortsel bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende financiële middelen van AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd. Het meerjarenplan van het AGB hangt inhoudelijk samen met dat van stad en OCMW Mortsel.

Actuele versie van het meerjarenplan van AGB Mortsel

De publicatie van het meerjarenplan via de raadpleegomgeving gebeurde op 21 december 2023.

Downloads