Mantelzorgtoelage

Inhoud

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je van het lokaal bestuur een financiële tegemoetkoming ontvangen. 

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende moet inwonend zijn;
  • de zorgbehoevende kan zijn afhankelijkheid aantonen aan de hand van een attest.

Procedure

Hoe je zorgbehoefte aantonen

  • Attest van toekenning van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden afgeleverd door de Vlaamse sociale bescherming;
  • Attest van toekenning van een zorgbudget voor ouderen met zorgnood met een erkenning van ten minste 9 punten afgeleverd door de Vlaamse Sociale Bescherming;
  • Attest van de FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap met een erkenning van een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 9 punten;
  • Attest van recht op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het groeipakket (of in het oude systeem: ‘verhoogde kinderbijslag’) met een erkende graad van 4 punten in pijler 1 (66%) of ten minste 9 punten in de 3 pijlers samen.

Je aanvraag

De aanvraag gebeurt voor 15 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de toelage betrekking heeft. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je aanvraag voor 2023 moet toegekomen zijn voor 15 februari 2024. Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en het bewijsstuk van de zorgbehoefte. Heb je hierbij hulp nodig? Dan kan je contact opnemen met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel.

In de loop van december 2023 kan je op deze pagina het formulier vinden. Je kan het ook aanvragen via de zorgintake.

Bedrag

De toelage bestaat uit 25 euro per erkende maand. De toelage bedraagt maximaal 300 euro per jaar.

Downloads

  • Reglement mantelzorgtoelage.pdf 38 Kb