Machtiging praalwagen voor carnavalstoet

Vraag aan

Inhoud

Carnavalverenigingen met een praalwagen zijn wettelijk verplicht over een gemeentelijke machtiging te beschikken. Deze machtiging dient om via de openbare weg van en naar een stoet te rijden. Praalwagens die niet beschikken over een dergelijke machtiging zijn niet in orde met de wetgeving en zullen geweigerd worden voor de stoet. De machtiging is niet nodig voor praalwagens die enkel doorkomen in Mortsel.

Voorwaarden

Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens.

Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg OF voor proefritten met het oog op die manifestatie);
  • een maximale snelheid van 25 km/u respecteren;
  • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

De gemeentelijke machtiging is van toepassing voor

  • alle Mortselse carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalstoet van Mortsel;
  • alle niet-Mortselse carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalstoet van Mortsel. Zij zullen eveneens moeten beschikken over een machtiging van de gemeente van vertrek (standplaats);
  • alle Mortselse carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een carnavalstoet in een andere gemeente. Zij zullen eveneens moeten beschikken over een machtiging van de gemeente waar de stoet zal doorgaan. Het stadsbestuur van Mortsel kan haar machtiging pas geven na het voorleggen van de machtiging van de gemeente van aankomst. Per stoet waaraan zal deelgenomen worden, dient een aparte aanvraag ingediend te worden.

Procedure

Je kan je aanvraag digitaal indienen via het formulier op deze website.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens

Omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg