Luchthaven Deurne – Mortsel geeft een ongunstig advies

Gepubliceerd op vr 29 mrt 2024 om 09.00 uur
Het college van burgemeester en schepenen in Mortsel beslist een ongunstig advies uit te brengen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hervergunning van de luchthaven.

Het ongunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag kadert in hervergunning van de Internationale luchthaven Antwerpen (dossier OMV_2023007092). 

Over wat er in toekomst precies met de luchthaven moet gebeuren zijn de meningen wel eens verdeeld. Maar het bestuur is het er roerend over eens dat men niet akkoord kan gaan met een eeuwigdurende vergunning. De vergunningsaanvraag is voor het bestuur duidelijk in strijd met een aantal Vlaamse, federale en Europese regels, onder andere met het stikstofdecreet.

Ook vanuit het beleidsdomein ruimtelijke ordening is de vergunningsaanvraag problematisch, zo stelt het stadsbestuur. De uitbreiding die in de vergunning gevraagd wordt is volgens de huidige regelgeving zonevreemd en dus ook een reden om als stad Mortsel een ongunstig advies te geven.

Als de Vlaamse Overheid een vergunning zou verlenen dan dient dit een tijdelijke omgevingsvergunning te zijn met de voorwaarde dat aan alle toepasselijke voorwaarden van de Europese, Federale of Vlaamse wetgeving wordt voldaan (Vastgestelde Gewestplannen, Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), huidige milieuvergunningen, stikstofdecreet) door bindende afspraken en timing op te maken en te volgen.