Subsidie voor de aanleg en onderhoud van kreupelbosschages of hakhoutbosjes

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Kreupelbosschages of hakhoutbosjes zien er niet uit als een gewoon bos. In die bosjes ontbreken de hoge recht opgaande stammen van bomen. Vijf- tot tienjaarlijks worden de stammen van de bomen en struiken afgezet tot bijna tegen de grond. Uit de 'stoof' kunnen nieuwe stammen en takken opschieten. Je krijgt dan een ‘struikenbos’ met meerdere stammen. De landbouwer vroeger gebruikte dit bos als bron van brandhout en geriefhout.

Kreupelbosschages of hakhoutbosjes zijn biologisch zeer waardevol. Ze zijn bijna ondoordringbaar, zodat dieren zich erin kunnen schuilen. De opschietende takken en stammen van de bomen en struiken bieden heel wat nestgelegenheid voor vogels. De rijke bloesems en bessen van de struiken trekken veel bijen en vlinders aan. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van kreupelbosschages of hakhoutbosjes gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een kreupelbosschage of hakhoutbosje wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², of minstens vier opeenvolgende plantenrijen met minimale plantafstand 2,5 m;
  • minimaal 80% van de oppervlakte is bedekt door struiken of laagstambomen. De boomlaag wordt beperkt in hoogte (maximaal de hoogte van de struiken) en hebben een vrijstaande verspreiding. De kruidlaag wordt beperkt tot zoomvegetatie;
  • het bosbeheer is hakhoutbeheer. Het bosbeheer verloopt duurzaam.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de aankoop van het bosplantgoed bedraagt de subsidie 0,10 euro per m², met een plafond van 1.000 euro.

Voor het hakhoutbosbeheer bedraagt de subsidie:

  1. 100-500 m²: 1,25 euro per m² elke 5 jaar;
  2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,75 euro per m² elke 5 jaar.