Klein stukje Floralaan wordt enkelrichting, maar beperkt in tijd

Gepubliceerd op do 20 jul. 2023 om 13.20 uur
De beperking in de tijd regelen we via een dynamisch verkeersbord.

In Mortsel-dorp werd een tijdje geleden een proefopstelling ingevoerd om de verkeersveiligheid te
verhogen. Daarbij werd een stukje Kerkstraat enkelrichting, en kwamen er verkeersremmende maatregelen
in de omliggende straten. Naar aanleiding daarvan werd ook de verkeerssituatie in jullie straten onder de
loep genomen. Snelheid en intensiteit van het verkeer zijn daarbij aandachtspunten.

Eind 2022 nodigden we jullie buurt uit voor een bewonersvergadering om de verkeerstellingen en
snelheidscijfers te bespreken. Daar werden verschillende voorstellen gedaan door de buurtbewoners, die
vervolgens door onze diensten verder onderzocht werden. Uit de tellingen bleek immers dat vooral de
Mortselveldenlaan redelijk wat sluipverkeer te slikken kreeg.

Daarop werd beslist om ook in jullie stukje wijk een proefproject te onderzoeken. Meer specifiek zal het
korte stukje Floralaan tussen het einde van Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan
enkelrichting worden, maar enkel op de drukste piekmomenten. De toegelaten rijrichting zal daar zijn van
de rondweg rond het Stadsplein naar de Christus Koninglaan toe. Je zal tijdens de piekuren met andere
woorden niet langer via de Christus Koninglaan naar het Stadsplein kunnen rijden. Zo hopen we het
sluipverkeer te verminderen.

De beperking in de tijd regelen we via een dynamisch verkeersbord. Concreet wil dat zeggen dat het korte
stukje Floralaan tussen Stadsplein Zuid en Christus Koninglaan enkelrichting zal worden op weekdagen
tussen 07.00 uur en 10.00 uur en tussen 15.00 uur en 19.00 uur. In het weekend geldt er geen
enkelrichting.

Ook de bestaande enkelrichting in het korte stukje Kerkstraat passen we aan naar deze dynamische
regeling. Ook deze dynamische borden zien we opnieuw als een proefproject met een testperiode tot begin
2024.