Subsidie kadervorming

Aanvragen

Het lokaal bestuur Mortsel kent een subsidie kadervorming toe aan Mortselse inwoners, die een cursus volgden, ingericht door een door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap erkende kadervormingsorganisatie of een door Sport Vlaanderen erkende kadervorming.

De subsidie bedraagt 50% van het inschrijvingsgeld, met een maximum van 120 euro per cursus.

Alle inwoners van Mortsel kunnen de subsidie kadervorming individueel aanvragen. De aanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na het volgen van de cursus op het daarvoor voorziene formulier.

Als een Mortselse vereniging de kosten heeft betaald voor Mortselse leden, kan de aanvraag ook ingediend worden door de vereniging.

Een behaald attest of diploma kan maar eenmaal gesubsidieerd worden.

Als een inwoner van Mortsel actief is in een vereniging buiten Mortsel, en de gevolgde cursus wordt al betoelaagd via een subsidie van een andere gemeente, dan komt de aanvraag niet in aanmerking voor een dubbele subsidiƫring.

De toelagen worden vastgesteld op het einde van het kalenderjaar. De toelage wordt dus pas op het einde van het jaar betaald. Indien door het aantal aanvragen, het in het budget voorziene krediet ontoereikend is, wordt de toelage evenredig verminderd.

Vragen? Coƶrdinator verenigingen en inspraak, verenigingen@mortsel.be of 03 444 17 75.