Inschrijven op de kiezerslijst

Registreer jezelf als kiezer

Verblijf je in België, maar heb je niet de Belgische nationaliteit? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024.

Voorwaarden

Wil je als niet-Belg deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Burgers van buiten de EU moeten daarenboven op 31 juli 2024 minstens 5 jaar ononderbroken en wettelijk in België verblijven.

Praktisch

Je moet je vóór 31 juli 2024 inschrijven als kiezer. Je kan je online registreren als kiezer. Dat kan ook door het aanvraagformulier dat je op deze pagina kan downloaden, in te vullen en te bezorgen aan het Stadsonthaal. Je kan het ook doorsturen naar onthaal@mortsel.be. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of je als kiezer erkend wordt. Na de beslissing krijg je een officiële bevestiging.

Downloads

  • Inschrijving kiezerslijst niet-Belgen van de EU.pdf 76,7 Kb
  • Inschrijving kiezerslijst niet-Belgen van buiten de EU.pdf 77,6 Kb