Ik kan niet gaan stemmen op 13 oktober

De opkomstplicht is afgeschaft. Dit houdt in dat je niet meer verplicht bent om te gaan stemmen. Als je op verkiezingsdag niet kan gaan stemmen, hoef je je hiervoor dus niet meer te verontschuldigen. Ben je op 13 oktober verhinderd, maar wil je toch graag je stem uitbrengen, dan kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

Redenen voor volmacht

Om een volmacht te geven, heb je een geldige reden nodig:

 • ziekte of handicap;
 • beroeps- of dienstredenen in het buitenland (dit geldt ook voor de leden van het gezin);
 • je moet werken op de dag van de verkiezingen;
 • je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit (dit geldt ook voor de leden van het gezin);
 • je bent beroofd van je vrijheid ten gevolge van een rechterlijke maatregel;
 • geloofsovertuiging;
 • studieredenen;
 • tijdelijk verblijf in het buitenland (vakantie).

Voorwaarden

De kiezer die zelf niet gaat stemmen, is de volmachtgever. De kiezer die gaat stemmen in de plaats van de volmachtgever, is de volmachtkrijger.

 • Een volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever uitgenodigd is. De volmachtkrijger moet dus stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.
 • De volmachtkrijger mag slechts 1 volmacht aanvaarden.
 • Er zijn 2 documenten nodig om een volmacht te geven:
  • het volmachtformulier A95 waarmee de volmachtgever een volmacht geeft aan de volmachtkrijger. Beide personen moeten het volmachtformulier ondertekenen.
  • een afzonderlijk attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest dat is, hangt af van de reden waarom de kiezer een volmacht geeft. Dat attest moet bij het volmachtformulier gevoegd worden.

Redenen om een volmacht te geven en de instantie die voor het attest zorgt

RedenAttest
Ziekte of handicapMedisch attest ondertekend door een arts
Beroeps- of dienstredenen in het buitenlandAttest werkgever
Je moet werken op de dag van de verkiezingenAttest werkgever
Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitAttest A96b, ondertekend door de burgemeester
VrijheidsberovingAttest directie van de inrichting
GeloofsovertuigingAttest van de religieuze overheid
StudieredenenAttest van de directie van de onderwijsinstelling
Verblijf in het buitenlandAttest A96a, ondertekend door de burgemeester of zijn afgevaardigde

Attest A96a (tijdelijk verblijf in het buitenland)

Verblijf je op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, dan heb je een attest nodig dat wordt afgeleverd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Je kan hiervoor terecht bij het Stadsonthaal of je kan dit attest aanvragen via onthaal@mortsel.be. Voeg bij je aanvraag de nodige bewijsstukken toe waaruit je verblijf in het buitenland blijkt. Dit kan bijvoorbeeld een reservatie bij een reisbureau zijn, een kopie van een hotelvoucher of vliegtuigticket of een bewijs van reservatie van een kampplaats.

Let op: de verklaring op erewoord voor een bewijs in het buitenland is afgeschaft. De enige mogelijkheid om een attest te verkrijgen, is het voorleggen van bewijsstukken.

Attest A96b (schipper, marktkramer of kermisreiziger)

Oefen je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit, dan heb je een attest nodig dat wordt afgeleverd door de burgemeester. Je kan hiervoor terecht bij het Stadsonthaal of je kan dit attest aanvragen via onthaal@mortsel.be. Voeg bij je aanvraag de nodige bewijsstukken waaruit de uitoefening van dit beroep blijkt. Dit attest kan ook worden aangevraagd voor de leden van het gezin die met de kiezer samenwonen.

Op de dag van de verkiezingen

Als volmachtkrijger kan je geen volmacht uitoefenen met een digitale uitnodigingsbrief. Hiervoor is een papieren versie van de uitnodigingsbrief verplicht.

Om een volmacht uit te oefenen, ga je naar het stembureau van de volmachtgever en breng je volgende documenten mee:

 • Het ingevulde volmachtformulier A95, ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger.
 • Het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.
 • Je eigen identiteitskaart.
 • Je eigen papieren uitnodigingsbrief. Deze hoeft niet afgestempeld zijn. Aangezien er geen opkomstplicht is, moet de volmachtkrijger niet eerst zelf gestemd hebben.
 • De papieren uitnodigingsbrief van de volmachtgever.

Downloads

 • A95 - Volmachtformulier lokale verkiezingen 2024 44,1 Kb pdf
 • A96a - Attest voor een verblijf in het buitenland 36,4 Kb pdf
 • A96b - Attest voor een schipper, markt- of kermiskramer 77 Kb pdf