Ik kan niet gaan stemmen in juni

Het is mogelijk dat je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen. Wanneer je opkomstplichtig bent, moet je daar wel een geldige reden voor hebben:

 • ziekte of handicap;
 • omwille van beroepsredenen;
 • als je een activiteit als zelfstandige, markt, - foorkramer of schipper uitoefent;
 • als je van je vrijheid beroofd bent;
 • omwille van je geloofsovertuiging of een activiteit die daaruit voorkomt;
 • als je student bent;
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (bv. vakantie).

Je hebt in dat geval twee mogelijkheden: je kan jezelf laten verontschuldigen of je kan een andere stemgerechtigde een volmacht geven.

Verontschuldigen

Jezelf verontschuldigen kan tot acht dagen na de verkiezingen. Daarvoor kan je jezelf aanmelden bij het Stadsonthaal. Breng een bewijsstuk mee (bv. doktersattest, attest werkgever, boekingsgegevens, ...). Wij zorgen er vervolgens voor dat de vrederechter op de hoogte gebracht wordt zodat hij kan oordelen of de redenen voor je onthouding gegrond zijn.

Volmacht geven

De andere optie is je stem bij volmacht uitbrengen. Dat kan wanneer;

 • de volmachtkrijger stemgerechtigd is en op dezelfde kandidaten kan stemmen (dus tot dezelfde kieskring behoort);
 • de volmachtkrijger van nog niemand anders een volmacht heeft gekregen;
 • de volmachtkrijger eerst in zijn of haar eigen stembureau stemt en vervolgens pas in het stembureau van de volmachtgever.

In orde te brengen voor de verkiezingen

Om dit mogelijk te maken moet je een volmachtformulier invullen. Daarop staan de gegevens van de volmachtgever, de volmachtkrijger en wordt ook de attestering gedaan. Aparte bewijsstukken worden voor de verkiezingen van juni 2024 niet aanvaard. Er is een apart formulier voor wie enkel mag stemmen voor de Europese verkiezingen. Je kan alle formulieren onderaan deze pagina downloaden.

De attesteringsinstantie is afhankelijk van de reden voor het geven van de volmacht. Zelfstandigen en personen die een tijdelijk verblijf in het buitenland gepland hebben, kunnen voor de attestering langskomen bij het stadsonthaal. Dat kan tot en met vrijdag 7 juni 2024. In de andere gevallen moet je ervoor zorgen dat de attestering is gebeurd voor de dag van de verkiezingen.

Redenen om een volmacht te geven en de instantie die de attestering voorziet
RedenAttestering door
Ziekte of handicaparts met vermelding van het RIZIV-nummer
Beroepsredenenwerkgever
Activiteit als zelfstandigede burgemeester of zijn gemachtigde na ontvangst van een verklaring op eer
Vrijheidsberovingde gevangenisinstelling
Geloofsovertuigingreligieuze instelling
Studentonderwijsinstelling
Bij een tijdelijk verblijf in het buitenlandde burgemeester of zijn gemachtigde na ontvangst van een bewijsstuk zoals een vliegtuigticket of hotelreservatie; of een verklaring op eer.

Op de dag van de verkiezingen

Op de dag van de verkiezingen ga je als volmachthouder eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Nadien kan je naar het stembureau van de volmachtgever gaan en zal je gevraagd worden om daar drie zaken voor te leggen:

 • het volledig ingevulde, ondertekende en geattesteerde volmachtformulier;
 • je identiteitsbewijs;
 • je afgestempelde oproepingskaart.

Het is dus belangrijk dat je als volmachthouder je eigen oproepingsbrief laat afstempelen zodat je in het stembureau van de volmachtgever kan bewijzen dat je zelf al gestemd hebt. Volmachthouders kunnen geen gebruik maken van de digitale oproepingsbrief.

Downloads

 • Volmachtformulier voor Belgische kiezers 175,8 Kb pdf
 • Volmachtformulier voor Europese kiezers 171,3 Kb pdf
 • Volmachtformulier voor minderjarige kiezers 172 Kb pdf
 • Verklaring op eer 138,8 Kb pdf