Meldingen en klachten

Als je iets meldt, een suggestie of een verzoek indient bij het stadsbestuur, dan signaleer je een tekortkoming die je graag wil opgelost zien, zoals bv. een put in de rijbaan, een verstopte rioolkolk, zwerfvuil, enz.

Wanneer je duidelijk ontevreden bent over een antwoord of beslissing, of klaagt over een prestatie die door het stadsbestuur al dan niet werd uitgevoerd, spreken we van een klacht. Ook wanneer je al verschillende meldingen hebt ingediend, maar je niet tot een oplossing komt met onze stadsdiensten, spreken we van een klacht. Een klacht wordt opgevolgd door onze klachtenbehandelaar.