Huisreglement Den Bessem

Toegang tot het zwembad

 • De individuele bezoeker dient zich aan de kassa aan te melden door middel van zijn/haar identiteitskaart voor het aankopen van toegangstickets/12-beurtenkaarten/ jaarabonnementen.
 • De individuele bezoeker kan een toegangsticket aankopen aan de betaalkiosk en/of  een 12-beurtenkaart of jaarabonnement verlengen .
 • De individuele bezoeker kan een toegangsticket/ 12-beurtenkaart /jaarabonnement  aankopen aan de kassa indien deze open is.
 • Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met identiteitskaart aan de kassa.  Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt van het personeel.
 • De 12-beurtenkaart/het abonnement is strikt persoonlijk. 12- Beurtenkaarten en  jaarabonnementen zijn 1 jaar geldig. Het is een getrouwheidsprogramma voor klanten die regelmatig komen zwemmen.
 • Kinderen jonger dan tienjaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op het/de kind(eren).
 • Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in het bad waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.
 • Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten
 • Personen met bepaalde ziektes zoals hartpatiënten, astmalijders, epilepsiepatiënten e.d. zijn verplicht, in het belang van hun veiligheid, het personeel in te lichten over hun toestand en worden aangeraden de eventueel te gebruiken medicatie gedurende de zwembeurt bij het personeel in bewaring te geven
 • Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het zwembad geweigerd worden.
 • Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden die in de inkomhal kunnen wachten.
 • Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Tijdsduur voor het zwemmen

 • Voor het vrij zwemmen geldt een tijdsbeperking. Een toegangsticket geeft recht op maximaal 120 minuten toegang tot het zwembad. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, moeilijkheden, ongeval, …) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.
 • De openingstijden en sluitingsdagen worden gepubliceerd in het stadsmagazine, op de website en (ze worden aan de ingang van het zwembad uitgehangen.)
 • Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe zwemmers in het zwembad toegelaten.
 • 5 minuten voor sluitingstijd mag de redder affluiten en verlaten de gasten het zwembad 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes verlaten hebben.

Toezicht

 • Het personeel van zwembad Den Bessem ziet toe op de naleving van het reglement en alle andere aanwijzingen. Bezoekers dienen hun aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
 • Elke groepsverantwoordelijke brengt alle leden van de groep op de hoogte van het reglement, is het aanspreekpunt voor het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje.
 • Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, epilepsie-patiënten, …), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder.

Rookverbod

 • Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) in het volledige gebouw.

De kleedkamers

 • Omkleden gebeurt in de voor jou aangeduide kleedcabine.
 • Blijf er niet langer dan nodig.
 • Sluit tijdens het gebruik de deuren van de kleedcabines.
 • Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een locker.
 • Onthoud het nummer van je locker, zo ook de code.
 • Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers. Omdat de groepskleedkamers niet op slotkunnen, worden waardevolle spullen opgeborgen in de lockers.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.

Aansprakelijkheid

 • Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch wat de omgeving betreft.
 • Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 • Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 • Het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van het zwembad of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook.
 • Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

Hygiëne

 • In het zwembad draag je schone zwemkleding.
 • Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 • Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 • Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 • Draag steeds maximaal bij tot een schoon gebouw en zwemwater.
 • Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte.
 • Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en op het zwemmersperron loop je blootvoets of op propere slippers.
 • Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten moeten in de blootvoetse zone eveneens blootvoets lopen of speciaal aangepast schoeisel dragen.
 • Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde vuilnisbakken.
 • Plaats je rolstoel op de afgesproken plaats en vervang hem door de rolstoel van het zwembad.

Voeding in het zwembad

Het is verboden het zwembad te betreden met eten en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.

Zwemkleding, zwem- en duikmateriaal

Zwemmers dragen een aanspannende zwembroek of korte zwemshort zonder zakken (duidelijk boven de knie en vrij van ondergoed), een badpak of bikini. Een combinatie kan ook.

 • In deze zwemkledij mogen géén zakken en/of ritssluitingen zitten. Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, bermuda’s, shorts op of onder de knie, t-shirts, kleedjes, rokjes en burkini worden niet toegestaan.
 • Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwembad (met uitzondering van een badmuts). Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, t-shirt, aangepast schoeisel en een fluohesje. Dit voor de herkenbaarheid.   
 • Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen.
 • Omdat zwemvliezen en zeemeerminstaarten anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij kijkt na of de drukte in het zwembad dit toelaat.
 • Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.

Wat je niet mag

 • Andere personen aanraken, lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 • Lopen rond het bad of in de kleedruimtes.
 • Gevaarlijk spelen.
 • Mekaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 • Je onzedelijk of onbeleefd gedragen.
 • Het zwembad beschadigen. (vb. door geschrift, bevuiling,…)
 • Reddingmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 • Zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan.
 • Geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de zwemhal (tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het management).
 • Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het zwembad meenemen.
 • Zonder toestemming van de directie publicaties afficheren in het gebouw.
 • Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de directeur of zijn vervanger.

School- en clubzwemmen

 • Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- of clubzwemmen.
 • Voor het school- of clubzwemmen gelden aanvullende afspraken.

Zwemles

 • Tijdens de publieke openingsuren is het geven van betaalde privé-zwemles niet toegestaan. Inbreuken zullen leiden tot sancties.
 • Scholen en zwemclubs kunnen in de vooraf afgesproken banen aan groepen zwemles geven.
 • Redders geven geen zwemles.
 • Zwemlessen kunnen genomen worden bij de zwemclubs zoals opgesomd op de website, affiches en folders.
 • Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen.
 • Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers.

Waardevolle tips

 • Laat geld, sieraden en waardvolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan op in je locker.
 • Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.
 • Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.
 • Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen.

Camerabewaking

Als bezoeker van zwembad Den Bessem word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (o.a. KB van 21/3/2007). Door het betreden van het gebouw geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen van misdrijven en schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt. De beelden worden 14 dagen bewaard

Sancties

Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot het onmiddellijk verlaten van het gebouw zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. In deze gevallen wordt standaard een bezoekverbod van 3 maanden opgelegd door de directeur of zijn vervanger. Bij ernstige overtredingen volgt na deze drie maanden een hoorzitting. Aansluitend beslist het directiecomité of het toegangsverbod al dan niet verlengd wordt en/of dit permanent is.

Klachten

Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kan je terecht aan de kassa of via mortsel.be/klachten.