Subsidie voor de aanleg en onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een hoogstamfruitboomgaard wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², of vanaf 10 hoogstammige fruitbomen;
  • indien kruisbestuiving noodzakelijk is, worden zowel vrouwelijke als mannelijke bomen geplant;
  • de aanleg en onderhoud van de boomgaard gebeurt preferentieel volgens de Fruitwijzer van de Provincie Antwerpen. De Fruitwijzer bevat eveneens een lijst met streekeigen fruitvariëteiten. Enkel variëteiten van die lijst mogen geplant worden. Voor fruithagen en –heggen geldt deze beperking niet;
  • het fruit van de hoogstamboomgaard mag na de val achtergelaten worden voor wilde dieren, door het gebruikte vee opgegeten worden of geoogst worden met oog op niet-commerciële eigen of lokale productie en/of consumptie;
  • de omheining van een hoogstamboomgaard gebeurt preferentieel door een fruithaag of –heg, een leifruitbomenrij of een groenmuur. Voor fruithagen en –heggen zijn de voorwaarden van toepassing voor hagen en heggen. Voor leifruitbomenrijen zijn de voorwaarden van toepassing voor leibomenrijen. Voor groenmuren wordt gekozen voor klimplanten die eetbare vruchten leveren of leifruitbomenrij;
  • hoogstamboomgaarden mogen solitaire struiken of struikengroep bevatten met kleinfruit.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor de aankoop van het boomplantgoed bedraagt de subsidie 10 euro per boom, met een plafond van 1.000 euro.

Voor het bomenonderhoud bedraagt de subsidie 40% van de onderhoudskosten, met een
plafond van 1.250 EUR.

Voor het maai- of graasbeheer bedraagt de subsidie:

  1. 100-500 m²: 0,20 euro per m²  jaarlijks;
  2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m²  jaarlijks.