Subsidie voor de aanleg en onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Vroeger had elke boerderij er één, een hoogstamfruitboomgaard. Elke streek had zijn eigen fruitvariëteiten. Ze waren broodnodig voor het levensonderhoud van de boer. Met de groene revolutie zijn deze landschapselementen verdwenen, niet meer noodzakelijk en minder productief dan de kortlevende laagstamfruitboomgaarden. Vandaag worden hoogstamfruitboomgaarden herontdekt, als een vorm van stadslandbouw.

Hoogstamfruitboomgaarden zijn biologisch zeer waardevol. De rijke bloesems en bessen van de fruitbomen trekken veel bijen, vlinders en vogels aan. Het grasland onder en rond de (fruit)hagen en –heggen en fruitbomen zijn een habitat voor verscheidene andere dieren. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • een hoogstamfruitboomgaard wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², of vanaf 10 hoogstammige fruitbomen;
 • indien kruisbestuiving noodzakelijk is, worden zowel vrouwelijke als mannelijke bomen geplant;
 • de aanleg en onderhoud van de boomgaard gebeurt preferentieel volgens de Fruitwijzer van de Provincie Antwerpen. De Fruitwijzer bevat eveneens een lijst met streekeigen fruitvariëteiten. Enkel variëteiten van die lijst mogen geplant worden. Voor fruithagen en –heggen geldt deze beperking niet;
 • het fruit van de hoogstamboomgaard mag na de val achtergelaten worden voor wilde dieren, door het gebruikte vee opgegeten worden of geoogst worden met oog op niet-commerciële eigen of lokale productie en/of consumptie;
 • de omheining van een hoogstamboomgaard gebeurt preferentieel door een fruithaag of –heg, een leifruitbomenrij of een groenmuur. Voor fruithagen en –heggen zijn de voorwaarden van toepassing voor hagen en heggen. Voor leifruitbomenrijen zijn de voorwaarden van toepassing voor leibomenrijen. Voor groenmuren wordt gekozen voor klimplanten die eetbare vruchten leveren of leifruitbomenrij;
 • hoogstamboomgaarden mogen solitaire struiken of struikengroep bevatten met kleinfruit.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de aankoop van het boomplantgoed bedraagt de subsidie 10 euro per boom, met een plafond van 1.000 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

 1. 100-500 m²: 0,20 euro per m²  jaarlijks;
 2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m²  jaarlijks.