Intrede van de fietsstraat in de Hof van Riethwijk - Edegemsestraat wordt zone 30

Gepubliceerd op di 29 aug 2023 om 13.52 uur
De Hof van Riethwijk worden omgevormd tot een fietsstraatzone. Vanaf 1 september wordt ook de Edegemsestraat op het grondgebied van stad Mortsel volledig zone 30.

Als lokaal bestuur is het onze ambitie dat alle bewoners en passanten zich op een veilige manier kunnen begeven en verplaatsen op het openbaar domein. In de Doolhoflaan en Singel, en met uitbreiding de volledige Hof van Riethwijk, verplaatsen zich veel kinderen en jongeren. Zij zijn op weg naar school, richting de aangrenzende pleintjes en park Oude-God of spelen gewoon op de stoep.

Tijdens het afgelopen voorjaar werden daarom verschillende infrastructurele ingrepen uitgevoerd in de Singel en de Doolhoflaan. Deze ingrepen hadden als doel de leesbaarheid van de straat te verhogen waardoor verkeersstromen eenduidiger kunnen plaatsvinden en minder conflicten zullen plaatsvinden. De plantvakken die werden aangelegd zijn recent ingezaaid en er zullen ook nog aanplantingen volgen in het najaar. Op deze manier krijgt de straat ook een kleurrijkere uitstraling.

Invoering fietsstraten

Als laatste stap zal de Hof van Riethwijk worden omgevormd tot een fietsstraatzone. Het gaat dan over alle straten begrensd door de Edmond Thieffrylaan, de Oude-Godstraat, de Mechelsesteenweg en de Molenlei. Bovengenoemde grensstraten zelf worden geen fietsstraten.

Volgende straten worden fietsstraat:

 • Singel
 • Doolhoflaan
 • Willaard
 • Selland
 • Sint-Hathebrandstraat
 • Walter Pompelaan
 • Cornelis De Herdtstraat
 • Abelenstraat
 • Hof Van Riethlaan
 • Blauwbroedersstraat
 • Haleblok

Binnen een fietsstraat:

 • wordt de maximale snelheid voor alle weggebruikers beperkt tot 30 km/h.
 • is het verboden om als gemotoriseerd voertuig fietsers voorbij te steken.

Om de plaats van ieder voertuig op de rijweg beter te visualiseren zijn er in de Singel en Doolhoflaan wegnagels aangebracht in de het midden van de rijweg. Het is de bedoeling dat alle weggebruikers aan de correcte zijde van deze nagels blijven.

Het principe van de fietsstraten in de wijk treedt in op vrijdag 1 september. De fietsstraten worden aangeduid met de bijhorende verkeersborden en zullen in de loop van september ook nog verder worden gevisualiseerd via markeringen op de rijbaan.

Edegemsestraat wordt zone 30

Door fietsstraten in te voeren blijven alle woonstraten in wijk Hof Van Rieth een zone 30, inclusief de Edmond Thieffrylaan en de Lusthovenlaan.

Nieuw is echter dat vanaf 1 september ook de Edegemsestraat op het grondgebied van stad Mortsel volledig zone 30 wordt. De zone 30 loopt dan van het Stadsplein tot het kruispunt met de Edmond Thieffrylaan. Zo kiezen we voor een duidelijke en eenvormige snelheid in deze straat. Voorbij het kruispunt met de Edmond Thieffrylaan is de straat gedeeld door Mortsel en Edegem, en blijft de snelheidsbeperking 50km/u. Zo sluit de zone 30 van de wijk Hof van Rieth aan bij de al ingevoerde snelheidsbeperking van 30 km/uur die geldt in de Minervawijk.

Laten we samenwerken aan een veilig Mortsel

Via deze bewonersbrief willen we een warme oproep doen aan alle gebruikers van de straat om mee te helpen om de wijk zo veilig mogelijk te maken. Zo hebben alle ingrepen en inspanningen minder effect alles er bijvoorbeeld foutief wordt geparkeerd of als (elektrische) fietsers hoeken afsnijden door het voetpad te gebruiken.

Downloads

 • Zonering fietsstraten en zones 30.PNG 750,4 Kb