Het toekomstig uitzicht Mortsel bepaal je mee - RUP Centrum

Gepubliceerd op di 18 jun 2024 om 12.22 uur
Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert conform artikel 2.2.21ยง2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum, zoals dit voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad op 18 juni 2024.

Over dit RUP

Met dit nieuwe RUP wil het lokaal bestuur een duurzame toekomst geven aan het centrum van Mortsel. De gemeenteraad doet dat door de verstedelijkingsdruk en de bijhorende woonbehoefte in het centrum van de stad op een kwalitatieve wijze op te vangen. De stad wil haar winkelcentrum meer leven in blazen en de problematiek van leegstand oplossen.

Het vernieuwend plan doet uitspraken over bouwhoogtes, gewenste ontwikkelingen, mobiliteit, groen en wateropvang in de verschillende zones van het plangebied.

Tegelijk wordt het aanwezig erfgoed en waardevolle gebouwen beter beschermd.

Aankondiging en Raadpleging

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum aan.

Het ontwerp van dit RUP is voor iedereen raadpleegbaar van 19 augustus 2024 tot en met 17 oktober 2024:

  • op deze website;
  • bij de dienst leefomgeving, Neerhoevelaan 50 te Mortsel (enkel na afspraak via 03 444 17 17).

Opmerkingen of bezwaren?

Heb je opmerkingen of bezwaren, dan kan je deze bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) tijdens de volledige periode van het openbaar onderzoek en dit uiterlijk tot en met 17 oktober 2024. 

Dit kan op volgende wijze:

  • via een e-mail aan ro@mortsel.be
  • via afgifte aan het stadsonthaal (Stadsplein 2) tegen ontvangstbewijs;
  • per aangetekend schrijven: GECORO Mortsel, dienst Leefomgeving, Stadsplein 2 - 2640 Mortsel.