Heraanleg Tommeltlaan

Inhoud

Update 28 februari 2024

Tijdens het plaatsen van de boordstenen hebben we vastgesteld dat de bestaande boom ter hoogte van huisnummer 25 zeer onstabiel is geworden door een wijziging in het wortelgestel. De boomdeskundige adviseert dan ook om deze boom de te kappen. Dit zal nu donderdag 29 februari gebeuren. Er wordt daarna een nieuwe boom aangeplant in deze zone..

Update 26 februari 2024 - met bestrating start de laatste fase

Het eindresultaat wordt na het plaatsen van de boordstenen stilaan zichtbaar. De grote robuuste plantvakken zullen het toekomstige straatbeeld veel kleur en leven geven. Ondanks de soms hevige neerslag en de daardoor soms grote plassen is de aannemer goed kunnen blijven doorwerken.

Laatste fase start maandag 4 maart

Eind februari is de aannemer klaar met het plaatsen van de boordstenen en kunnen we aan de laatste fase beginnen. Vanaf maandag 4 maart start de aannemer met het aanleggen van de fundering in de rijbaan en vervolgens de bestrating. Zoals aangekondigd is het vanaf dan niet meer mogelijk met gemotoriseerd verkeer de straat in of uit te rijden. Al geldt er uiteraard een uitzondering voor de hulpdiensten. Afhankelijk van het weer schat de aannemer half april klaar te zijn met de bestrating. Tot dan is het dus niet mogelijk om de straat in te rijden met gemotoriseerde voertuigen.

Eerst nog nieuwe bomen en verlichting

Om met goed nieuws af te ronden melden we graag dat, vooraleer de aannemer met de bestrating begint, de groenaannemer alvast de nieuwe bomen zal planten. Ook zal Fluvius in deze periode de nieuwe verlichting plaatsen.

Tijdelijke bewonerskaart

Graag herinneren wij je eraan dat het nog steeds mogelijk is een tijdelijke bewonerskaart aan te vragen. Dit kan door te mailen naar parkeren.mortsel.be@streeteo.com. Vermeld in de mail je naam, adres en nummerplaat.

Met deze kaart kan er geparkeerd worden in heel zone 3.

Update 19 december 2023 - kerststop tot 8 januari 2024

Vrijdag 22 december 2023 is de laatste werkdag van de aannemer. Daarna geniet hij van een welverdiende rust tot maandag 8 januari 2024.

Ondanks de vele regendagen van de voorbije weken zit de aannemer maar een klein beetje achter op schema. De hoofdriool, zowel regenwater als afvalwater, werd in de volledige straat geplaatst. Ongeveer de helft van de woningen werden ondertussen al aangesloten op deze nieuwe riolering.

Planning 2024

Na de kerstvakantie zal de aannemer de resterende woningen aansluiten op de nieuwe riolering. Hierna wordt er gestart aan de opbouw van de straat. Dit wil zeggen het creëren van de plantvakken, parkeerplaatsen, fundering en waterdoorlatende verharding.

In de Tommeltlaan werd er gekozen voor een vooruitstrevend concept betreft waterhuishouding. Niet enkel de plantvakken infiltreren het oppervlaktewater maar de volledige bovenbouw. Dit maakt dat ook de fundering waterdoorlatend aangelegd moet worden.

De fundering wordt opgebouwd uit verschillende lagen die telkens bijdragen tot een optimale infiltratie. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk afzonderlijk gereden mag worden over de fundering anders wordt ze te veel verdicht en verliezen we buffercapaciteit.

Concreet wil dit zeggen dat vanaf de aannemer start met de opbouw van de fundering er niet meer in de straat kan gereden worden.

Graag herinneren wij je eraan dat het nog steeds mogelijk is een tijdelijke bewonerskaart aan te vragen. Dit kan door te mailen naar parkeren.mortsel.be@streeteo.com. Vermeld in de mail je naam, adres en nummerplaat. Met deze kaart kan er geparkeerd worden in heel zone 3 (www.mortsel.be/bewonerskaart).

Afvalophaling

Voor de afvalophaling verandert er niets ten opzicht van de voorbije weken. Er worden nog steeds twee plaatsen voorzien buiten de werfzone. Aan het begin van de straat moet het afval verzameld worden t.h.v. Christus Koninglaan huisnummer 58 en 70. Voor het einde van de straat vragen we jullie het afval te verzamelen t.h.v. Mortselveldenlaan huisnummer 5 en 7.

Afkoppelingswerken

De straat krijgt een gescheiden riolering. Alle woningen moeten hun regen- en afvalwater scheiden in de mate van het mogelijke. Hiervoor is er al een afkoppelingsdeskundige bij jou langs geweest. Dit was de firma S-built in opdracht van Aquafin.

Velen kozen ervoor om de afkoppelingswerken op privédomein te laten uitvoeren door een externe aannemer aangesteld door Aquafin. Tot op vandaag is de aannemer nog niet gekend. Zodra we hier meer informatie over hebben word je op de hoogte gebracht.

De werken betreft afkoppeling op privédomein zullen dan ook pas kunnen starten nadat de verharding in de straat werd aangelegd, aangezien er eerder niet over de fundering gereden mag worden. Vermoedelijk zijn we dan eind maart 2024.

Heb je bijkomende vragen of ben je op zoek naar info? Dan kan je ons steeds contacteren via stadsprojecten@mortsel.be.

Update september 2023 - aankondiging start werken

Met een beetje vertraging kondigen we de start van de heraanleg van de Tommeltlaan aan, nl. op maandag 16 oktober.

In een eerste fase zal de riolering worden vernieuwd. Deze fase hopen we af te ronden tegen eind november. Vervolgens zullen alle huisaansluitingen worden vernieuwd. Vanaf eind januari wordt dan gestart met de opbouw en afwerking van de straat. Deze werken hopen we af te ronden op het einde van maart 2024. Uiteraard zijn wegenwerken zeer weersafhankelijk en zijn de hierboven opgesomde data dus
richtdata.

Verplichte afkoppeling vuil- en regenwater?

Wat de verplichte afkoppeling van vuilwater en regenwater van jouw woning betreft naar aanleiding van de heraanleg, merken we dat nog niet iedereen contact heeft opgenomen met de afkoppelingsdeskundige. Of dat nog niet iedereen de ondertekende overeenkomst in orde heeft gebracht met daarop de aanduiding of ze de werken door de aannemer aangesteld door Aquafin willen laten uitvoeren of dit in eigen beheer willen uitvoeren. Mogen wij vragen dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Contactpersoon is Joris Nuyts van de firma SBilt, e-mail joris.nuyts@sbilt.be, tel. 03 216 71 53.

Parkeerverbod – tijdelijke parkeerkaart

Tijdens het merendeel van de werken zal de volledige straat ontoegankelijk zijn om met de auto in te rijden. Hierdoor is het parkeren in de straat of op de oprit niet mogelijk. Net zoals bij de nutswerken in het voorjaar kan er opnieuw een tijdelijke bewonerskaart worden aangevraagd zodat jullie in de omliggende straten kunnen parkeren. Deze tijdelijke bewonerskaarten zullen geldig zijn tot eind maart 2024. Als u deze bewonerskaart reeds had aangevraagd voor de nutswerken zal deze automatisch worden verlengd tot eind maart 2024. Wie de tijdelijke bewonerskaart nog moet aanvragen, dit kan door te mailen naar parkeren.mortsel.be@streeteo.com. Vermeld in die mail je naam, adres en nummerplaat. 

Afvalophaling

Voor de afvalophaling gedurende de werken voorzien we twee plaatsen net buiten de werfzone. Aan het begin van de straat moet het afval verzameld worden t.h.v. Christus Koningslaan huisnummer 58 en 70. Voor het einde van de straat vragen we jullie het afval te verzamelen t.h.v. Mortselveldenlaan huisnummer 5 en 7.

Blijf op de hoogte

De werken worden uitgevoerd door Vermetten Wegenbouw nv. Zij voorzien tijdens de werken een handig digitaal informatieplatform waarmee ze jullie op de hoogte houden over hoe de werken vorderen. We raden iedereen sterk aan hierop in te schrijven. Hoe jullie je kunnen inschrijven op dit platform, vernemen jullie in een informatiebrief van Vermetten Wegenbouw zelf, die snel in de bus zal vallen.

Eerste ontwerp

Eerder zagen we een 40-tal huishoudens van de Tommeltlaan voor een digitale bewonersvergadering over de heraanleg van de straat. Nadien kreeg iedereen de kans om ideeën en opmerkingen over die heraanleg met ons te delen. Op basis van al die suggesties en ideeën, bezorgden wij de uitgangsprincipes voor de heraanleg aan het studiebureau. Zij hebben nu een eerste voorstel klaar.

Het eerste ontwerpvoorstel stellen we graag aan de bewoners voor:

Plannen Tommeltlaan2,6 Mb(pdf)

Digitaal infomoment

Door de coronacijfers waren we helaas opnieuw genoodzaakt elkaar digitaal te ontmoeten. Op donderdag 9 december 2022 om 20.00 uur zagen we elkaar online. Je kan hier het infomoment digitaal herbekijken en de gebruikte Powerpointvoorstelling downloaden.

Video-opname digitaal infomoment 9 december 2021 - deel 1.mp4149,9 Mb(mp4)

Video-opname digitaal infomoment 9 december 2021 - deel 2.mp4174 Mb(mp4)

Powerpointvoorstelling digitaal infomoment 9 december 2021.pdf2,6 Mb(pdf)

Kon je er niet bij zijn?

Voor wie het te moeilijk is om digitaal te werken, maken we graag een afspraak in de Meerminne 6, zodat iedereen de kans krijgt om de plannen te bekijken en een woordje uitleg te vragen. Stuur ook in dat geval een mail naar communicatie@mortsel.be en dan bekijken we wanneer we kunnen afspreken. Je kan ook telefonisch een afspraak maken via 03 444 18 09. De bedoeling blijft natuurlijk om zoveel mogelijk mensen digitaal te woord te staan.