Heraanleg Edmond Thieffrylaan

De Edmond Thieffrylaan heeft nood aan een structurele heraanleg. De straat en riolering zijn niet enkel fysiek ‘op’, maar ze voldoen ook niet meer aan de noden van de verschillende gebruikers. Daarom hebben we goed nieuws. De volledige heraanleg van de Edmond Thieffrylaan komt eraan! We spreken dan over een volledige aanleg van gevel tot gevel, inclusief de riolering. Studiebureau Landinzicht werkte samen met lokaal bestuur Mortsel enkele ontwerpprincipes uit die we aan de omwonenden voorstelden tijdens een infomoment.

Infomoment 9 mei 2023

Paneel infomoment 9 mei 2023 (1).jpg35,4 Mb(jpg)

Paneel infomoment 9 mei 2023 (2).jpg23,9 Mb(jpg)

Paneel infomoment 9 mei 2023 (3).jpg53,8 Mb(jpg)

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten werden mee opgenomen in het ontwerpproces:

  • De Edmond Thieffrylaan is een woonstraat die te veel wordt gebruikt als verbindingsstraat voor auto’s tussen de Mechelsesteenweg en Edegemsestraat.  We zoeken naar een optimaal evenwicht waarbij alle gebruikers een plaats krijgen. De ruimere wijkcirculatie wordt hierbij meegenomen. Bij dat ontwerpproces willen we jullie als wijkbewoners graag betrekken.
  • Het versterken van het unieke karakter van de Edmond Thieffrylaan, het verbeteren van de relatie met  de aanliggende parken, de realisatie van een veilige schoolomgeving en het verhogen van de woonkwaliteit staan centraal. In het ontwerp zullen veiligheid, beleving, circulatie en verbinding één coherent geheel vormen.
  • We willen maximaal inzetten op een onderhoudsvriendelijk en duurzaam ontwerp. Materialen, verhouding verharding/ontharding, maximale infiltratie,  keuze van beplanting,… moeten ervoor zorgen dat we een kwalitatieve en klimaatrobuuste straat creëren, die klaar is voor de toekomst.

Infopanelen heraanleg E. Thieffrylaan - infomoment 27 oktober 202226,2 Mb(pdf)

Enquête

Op 27 oktober 2022 vond het eerste informatie- en participatiemoment plaats in functie van de heraanleg van de Edmond Thieffrylaan. Hierbij werd de ambitie voor de toekomstige straat toegelicht en werden voornamelijk de verschillende opties betreffende de verkeerscirculatie getoond. Hierbij werd de enkelrichting in de richting van de Mechelsesteenweg als voorkeurscenario naar voren geschoven.

Omdat er toch ook een voelbare interesse was om de straat te knippen ter hoogte van het redoutje, hielden we eind 2022 een enquête. Zo konden we objectief een keuze maken omtrent de circulatie. Niet alleen de bewoners van de Edmond Thieffrylaan, maar ook de omliggende straten konden hun stem uitbrengen en hun prioriteiten doorgeven om hun keuze te onderbouwen.

Resultaat van de enquête

Het resultaat van deze enquête was duidelijk: het enkelrichting maken van de straat heeft bij het merendeel van de bewoners de voorkeur. Met deze keuze, nl. enkelrichting in de richting van de Mechelsesteenweg, en de prioriteiten die door de bewoners naar voren werden geschoven, gaat het studiebureau nu aan de slag om een voorontwerp uit te werken. Vanuit deze prioriteiten zal het studiebureau o.a. extra aandacht besteden aan de verbinding tussen de twee parken zonder dat er een fysieke knip komt.

Alle bewoners van, dit keer enkel de Edmond Thieffrylaan, werden uitgenodigd voor een nieuw informatie- en participatiemoment op 9 mei 2023. De start van de werken is voorlopig nog steeds gepland begin 2024.

Wat met de omliggende straten

Uit de enquête kwam daarnaast sterk naar boven dat veel bewoners vrezen dat een gedeelte van het verkeer dat vandaag door de Edmond Thieffrylaan rijdt, na het invoeren van de enkelrichting zijn weg zal zoeken door de Singel en Doolhoflaan. Hierdoor zou de veiligheid in deze straten voor schoolgaande kinderen, jongeren en fietsers in het algemeen afnemen. Om dit voor te zijn, plannen we reeds op korte termijn ingrepen in deze twee straten in functie van de verkeersveiligheid. In de eerste plaats zal de volledige Hof van Rieth wijk worden omgevormd tot fietsstraatzone.

Daarnaast zullen er verschillende infrastructurele ingrepen plaatsvinden in de Singel en Doolhoflaan om het gemotoriseerd verkeer te doen vertragen. Deze ingrepen houden voornamelijk in dat we door middel van bijkomende groenvakken en -stroken de rijbaan en hoeken overzichtelijker maken waardoor er minder conflicten zullen ontstaan.

Plan bestaande en nieuwe toestand Singel en Doolhoflaan.pdf6,3 Mb(pdf)

Ook door wegdeknagels te voorzien in het midden van de rijbaan, zal het verkeer beter gestroomlijnd worden en zullen auto’s zich beter aan de fietsstraatregels houden.

De aanvang van deze werken is gepland voor mei van dit jaar. Een concrete timing en de specifieke, tijdelijke hinder voor de straten in kwestie zal later nog worden gecommuniceerd.