Heraanleg Armand Segerslei

Gepubliceerd op do 2 mrt. 2023 om 11.32 uur
We organiseren een vrij inloopmoment op maandagavond 13 maart 2023.

Enkele jaren geleden werd het gedeelte van de Armand Segerslei tussen de Edegemsestraat en het pleintje heraangelegd met een nieuw voetpad, groenzones en een nieuwe rijbaan. Nu staat ook het gedeelte tot de Antwerpsestraat op de planning. Dat heeft het statuut van een woon- en fietsstraat.

Maar de brede rijbaan en het weinige groen nodigen sommige automobilisten uit om te snel te rijden en zich niet aan de fietsstraatregels te houden.

Nu we de straat gaan heraanleggen zijn we bij het ontwerp vertrokken vanuit het principe om van de Armand Segerslei een aangename woon- en fietsstraat te maken met voldoende groen en subtiele snelheidsremmers voor het gemotoriseerde verkeerd. Daarnaast wordt er ook plaats voorzien om 61 fietsen te stallen in openbare fietsenstallingen. Ondanks al deze ingrepen zal het aantal parkeerplaatsen zo goed als ongewijzigd blijven.

De afgelopen weken en maanden is er veel in deze straat gewerkt. De meeste van deze werken stonden al in het teken van de heraanleg van de straat. De effectieve heraanleg staat gepland om in augustus 2023 van start te gaan en zal ongeveer drie maanden duren.

Tijdens deze werken wordt de hoofdriolering niet vernieuwd, wel de verouderde huisaansluitingen.

PRESENTATIE - Heraanleg Armand Segerslei.pdf11,1 Mb(pdf)

PLAN - Heraanleg Armand Segerslei.pdf999,3 Kb(pdf)

Heb je vragen, opmerkingen of bedenkingen? Dan kan je die via mail aan ons bezorgen.

We organiseren bovendien een vrij inloopmoment op maandagavond 13 maart 2023 voor bewoners die minder vlot zijn met de computer zodat ook zij de plannen kunnen inkijken en eventuele vragen stellen. Het vrij inloopmoment vindt plaats in Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26. Je bent doorlopend welkom tussen 19.00 en 21.00 uur om binnen te wandelen op een moment dat voor jou past. Medewerkers zullen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.