Subsidie voor de aanleg en onderhoud van hagen, heggen en houtkanten

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Een haag, heg of houtkant is een rij van één of meerdere soorten struiken en laagstammige bomen. Van oudsher markeren zij grenzen, of het nu tussen twee tuinen, twee weilanden of het voetpad en de rijweg is. Ze geven zo structuur aan het landschap. Of deze rij een haag, heg of houtkant wordt genoemd, hangt af van de frequentie van het snoeien en scheren.

Hagen en heggen met doornige planten wordt een doornhaag of –heg genoemd en worden gebruikt als veekering of als natuurlijke afweer van inbrekers en roofdieren (zoals wolven en vossen), zoals hondsroos en meidoorn. Bloesem- en bessenhagen en –heggen zijn hagen en heggen met soorten die weelderig bloemen en bessen dragen zoals kornoelje of liguster. Fruithagen en –heggen dragen dan weer voor de mens consumeerbare vruchten en worden vaak gebruikt bij hoogstamboomgaarden, zoals sleedoorn of gewone vlier.

Hagen, heggen en houtkanten zijn biologisch zeer waardevol. Ze dienen als veilige corridors voor dieren, nestmogelijkheden en bessen voor vogels en bloesems voor bijen en vlinders. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van hagen, heggen en houtkanten gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • de haag, heg of houtkant wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter, of minimaal één tot maximaal drie rijen;
 • de haag, heg of houtkant wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, andere landschapselementen, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
 • hagen, heggen of houtkanten worden beplant met struiken en laagstammige bomen. De volgende plantafstanden worden gehanteerd:
  • haag: 0,3 tot 0,5 meter;
  • heggen en houtkanten: 1 meter tot 2,5 meter;
 • de onderhoudssnoei gebeurt preferentieel tussen 1 november en 1 maart, behoudens de specifieke noden van de plant. Er wordt nooit gesnoeid tussen 1 maart en 15 juni. De volgende onderhoudsperiodiek wordt gehanteerd:
  • haag: éénmaal tot maximaal twee maal per jaar gesnoeid en/of geschoren;
  • heg: twee- tot vierjaarlijks gesnoeid en/of geschoren;
  • houtkant: de stoof wordt elke vijf tot maximaal tien jaar tot op de grond afgezet;
 • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60 tot 80 cm.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

 • struiken: 0,50 euro per plant, met een plafond van 250 euro;
 • niet-bewortelde poten: 2,50 euro per poot, met een plafond van 1.250 euro.

Voor de onderhoudssnoei bedraagt de subsidie:

 • haag: 1 euro per lopende meter elk jaar, met een plafond van 500 euro;
 • heg of houtkant: 1,25 euro per lopende meter elke 2 of 5 jaar, met een plafond van 625 euro.