Subsidie voor de aanleg en onderhoud van hagen, heggen en houtkanten

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van hagen, heggen en houtkanten wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • de haag, heg of houtkant wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter, of minimaal één tot maximaal drie rijen;
 • de haag, heg of houtkant wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, andere landschapselementen, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
 • hagen, heggen of houtkanten worden beplant met struiken en laagstammige bomen. De volgende plantafstanden worden gehanteerd:
  • haag: 0,3 tot 0,5 meter;
  • heggen en houtkanten: 1 meter tot 2,5 meter;
 • de onderhoudssnoei gebeurt preferentieel tussen 1 november en 1 maart, behoudens de specifieke noden van de plant. Er wordt nooit gesnoeid tussen 1 maart en 15 juni. De volgende onderhoudsperiodiek wordt gehanteerd:
  • haag: éénmaal tot maximaal twee maal per jaar gesnoeid en/of geschoren;
  • heg: twee- tot vierjaarlijks gesnoeid en/of geschoren;
  • houtkant: de stoof wordt elke vijf tot maximaal tien jaar tot op de grond afgezet;
 • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60 tot 80 cm.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

 • struiken: 0,50 euro per plant, met een plafond van 250 euro;
 • niet-bewortelde poten: 2,50 euro per poot, met een plafond van 1.250 euro.

Voor de onderhoudssnoei bedraagt de subsidie:

 • haag: 1 euro per lopende meter elk jaar, met een plafond van 500 euro;
 • heg of houtkant: 1,25 euro per lopende meter elke 2 of 5 jaar, met een plafond van 625 euro.