Grondwater en wateroverlast

Grondwater in de kelder?

Heb je plots water in de kelder, terwijl dat de vorige jaren niet het geval was? Je bent niet de enige. Vele inwoners in Vlaanderen zitten in dezelfde situatie. De klimaatverandering met droge zomers en natte winters zorgt immers voor grote schommelingen in het grondwaterpeil.

De winter en lente 2023-2024 zijn de natste periode sinds 20 jaar, waardoor het grondwaterpeil overal stijgt, ook in stedelijke zones zoals Mortsel. Op dat moment kan er waterinsijpeling plaatsvinden in je kelder. Vervelend maar wel een teken dat de planten en bomen in je tuin of je buurt genoeg water hebben om gezond te blijven en droge periodes door te komen. De voorbije jaren kenden we immers ook vele periodes met lange droogtes, waardoor het grondwaterpeil enorm laag stond. 

Kan je iets doen?

Om schade door grondwaterinsijpeling te voorkomen, kunnen elektrische toestellen en meubelen best wat hoger worden geplaatst, bijvoorbeeld op stenen of een oude pallet. Als er jaarlijks problemen zijn met grondwaterinsijpeling is de plaatsing van een dompelpomp of het uitvoeren van waterdichtingswerken door een gespecialiseerde firma aangewezen.

Is er ook waterinsijpeling in je kelder bij langdurig droog weer of heeft het insijpelende water een geur of kleur, dan is er meer dan waarschijnlijk een probleem met de riolering en niet met een te hoge grondwaterstand.

De link met ontharden

In een stedelijk gebied, zoals ook Mortsel is, heeft het regenwater het moeilijk om door de grote hoeveelheden verharding door te dringen.

Bij heraanleg van straten en pleinen kiezen we er daarom steeds meer voor om te ontharden, of om waterdoorlatende verhardingen te gebruiken en het regenwater via boven- en ondergrondse opvangsystemen te laten infiltreren. We geven ook subsidies aan inwoners die ontharden en regenwater hergebruiken. Zo zorgen we ervoor dat regenwater makkelijker kan doordringen in de ondergrond.

Voor alle duidelijkheid: deze maatregelen vormen niet de oorzaak van eventuele grondwaterinsijpeling in je kelder. Wanneer we ontharden, zorgen we ervoor dat we steeds op voldoende afstand blijven van bestaande kelders.