Subsidie voor de aanleg en onderhoud van groenmuren

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Er zijn veel muren in Vlaanderen, zeker in een stedelijke context. Ook historisch werden muren gebruikt om erven van boerderijen af te sluiten voor onbevoegden. Of denk aan de vele historische kasteelmuren, kademuren, kerken,… Planten hebben zich aangepast aan deze stenige omgevingen, zodat in steden rotsplanten kunnen teruggevonden worden zoals muurvaren, klein glaskruid, muurfijnstraal,… maar ook doodgewone klimplanten als klimop. Dit is een traag proces, het duurt vele tientallen jaren alvorens een muur met wat (korst)mossen ‘klaar’ is voor vaatplanten.

Meer en meer is er geen ruimte meer voor muurvegetatie. Strak beton met harde cement maakt muren meer en meer onbewoonbaar voor muurvegetatie. De noodzaak aan netheid maakt dat muren in een vroeg stadium worden geschrobt, bespoten en gereinigd van alle ‘onkruid’, ook de broodnodige voorgangers. Nochtans hoeft muurvegetatie niet schadelijk te zijn voor de muur.

Groenmuren zijn niet alleen biologisch waardevol, ook kunnen ze de huizen verbeteren. Planten absorberen minder warmte dan steen, zodat in de zomer de muren minder sterk opwarmen. Zo bespaar je op het energieverbruik van de airco. Het is om die redenen dat in bepaalde gebouwontwerpen expliciet gevelgroen worden opgenomen, met speciale plantenbakken of klimrekken. Daarom wordt het onderhoud van groenmuren gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • de groenmuur wordt gesubsidieerd langs perceelscheidingen, hoogstamboomgaarden en van gevels van gebouwen. Groenmuren langs perceelscheidingen niet-grenzend aan een rijweg bevatten om de vijf meter openingen voor de mobiliteit van kleine dieren (15 x 15 cm);
 • de groenmuur langs perceelscheidingen hebben een minimale hoogte van 0,5 meter en een maximale hoogte van 2 meter;
 • er is een plafond bij een gezamenlijke lengte tot en met 100 meter, een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor groenmuren met een lengte groter dan 100 meter, maar de aanvrager krijgt geen subsidie vanaf de 101ste meter;
 • een kunstmatige groenmuur moet minimaal voor 25% bedekt zijn met planten;
 • een natuurlijke groenmuur enkel bedekt met algen, korstmossen, mossen of levermossen wordt niet erkend als een groenmuur, maar wordt erkend als een potentiële groenmuur. Een potentiële groenmuur wordt beschermd zodat deze kan ontwikkelen tot een groenmuur;
 • natuurlijke groenmuren op of in beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten worden onderhouden volgens de brochure van Monumentenwacht vzw. Onderhoud moet in overeenstemming zijn met een goedgekeurd beheersplan en het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit;
 • klimplanten worden gekozen op basis van bijlage 1 annex F.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor het onderhoud bedraagt de subsidie 0,20 euro per lopende meter driejaarlijks, met een plafond van 20 euro.