Subsidie voor de aanleg en onderhoud van groenmuren

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Het onderhoud van groenmuren wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • de groenmuur wordt gesubsidieerd langs perceelscheidingen, hoogstamboomgaarden en van gevels van gebouwen. Groenmuren langs perceelscheidingen niet-grenzend aan een rijweg bevatten om de vijf meter openingen voor de mobiliteit van kleine dieren (15 x 15 cm);
  • de groenmuur langs perceelscheidingen hebben een minimale hoogte van 0,5 meter en een maximale hoogte van 2 meter;
  • er is een plafond bij een gezamenlijke lengte tot en met 100 meter, een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor groenmuren met een lengte groter dan 100 meter, maar de aanvrager krijgt geen subsidie vanaf de 101ste meter;
  • een kunstmatige groenmuur moet minimaal voor 25% bedekt zijn met planten;
  • een natuurlijke groenmuur enkel bedekt met algen, korstmossen, mossen of levermossen wordt niet erkend als een groenmuur, maar wordt erkend als een potentiĆ«le groenmuur. Een potentiĆ«le groenmuur wordt beschermd zodat deze kan ontwikkelen tot een groenmuur;
  • natuurlijke groenmuren op of in beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten worden onderhouden volgens de brochure van Monumentenwacht vzw. Onderhoud moet in overeenstemming zijn met een goedgekeurd beheersplan en het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit;
  • klimplanten worden gekozen op basis van bijlage 1 annex F.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor het onderhoud bedraagt de subsidie 0,20 euro per lopende meter driejaarlijks, met een plafond van 20 euro.