Subsidie voor de aanleg en onderhoud van gras- en hooilanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van gras- of hooilanden wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • gras- of hooiland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
  • een gras- of hooiland moet worden ingezaaid met een bloemenrijk graslandmengsel, of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaand gras- of hooiland hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
  • de onderlaag bestaat uit minimaal 80% gras- en lage kruidsoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
  • het gras wordt minimaal jaarlijks tot maximaal drie keer per jaar gemaaid, met afvoer van het maaisel (hooi) en liefst opgestapeld als schuilplek;
  • grondbewerking blijft beperkt tot het éénmalig inzaaien van het bloemenrijk grasmengsel ten einde de koolstofopslag te behouden;
  • de omheining van een gras- of hooiland gebeurt preferentieel door een lijnvormige KLE, de voorwaarden van de lijnvormige elementen zijn van toepassing. Het is strikt verboden prikkeldraad, rasters, gaas of andere niet-natuurlijke omheiningen te gebruiken, met uitzondering van draadafsluiting (geen prikkeldraad) in kader van renen;
  • interne perceelafscheidingen of afscheidingen van verschillende beheervlakken gebeurt door palen, al dan niet met renen. De palen zijn gemaakt uit onbehandeld hout;
  • een gras- of hooiland wordt in principe niet betreden, met uitzondering voor sport, ontspanning en zachte recreatie. Een trage weg door een gras- of hooiland mag niet verhard worden.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Het zaaimengsel wordt voor maximaal 40% van de kostprijs gesubsidieerd, met een plafond van 250 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

  1. 100-500 m²: 0,20 EUR per m² jaarlijks;
  2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 EUR per m² jaarlijks.

Opbrengsten die commercieel worden gevaloriseerd worden uitgesloten van de onderhoudssubsidies.