Graanzolder

Adres

Wouter Volcaertstraat 44 , 2640 Mortsel

Praktische informatie

Beschrijving

De Graanzolder bevindt zich op de eerste verdieping van Hoeve Dieseghem en behoort tot de infrastructuur van lokaal bestuur Mortsel.

Extra informatie

Openingsuren

Volgens huurovereenkomst en max. tot 24.00 uur

Oppervlakte

80 m² (8 m x 10 m) (ruimte onder puntdak)

Materiaal

 • 10 tafels
 • 50 stoelen
 • flip-over
 • op de muur is een projectvlak voorzien

Maximumcapaciteit

50 personen. Bij gebruik van de tafels biedt de zolder slechts plaats aan 20 personen

Tarieven

Uurtarief
VerhuurcategorieUurtarief
categorie A
 • erkende Mortselse verenigingen en buurtcomités;
 • een groep jongeren van minimaal drie personen tussen de 16 en 25 jaar waarvan minstens één meerderjarige in Mortsel woont;
 • Mortselse scholen voor zover ze geen aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van retributie:
 • Mortselse afdelingen van politieke partijen, vakbonden, ziekenfondsen en beroepsverenigingen;
 • Mortselse lokale geloofsgemeenschappen, kerken en besturen van erediensten erkend door de Vlaamse overheid;
 • Mortselse oudercomités, oud-ledenwerking, oud-leerlingenwerking.
3,03 euro
categorie B
 • niet-commerciële verenigingen die niet onder categorie A vallen;
 • medewerkers van het lokaal bestuur die de accommodatie zullen gebruiken voor activiteiten met privékarakter.
6,05 euro
categorie C
 • particulieren of bedrijven die de accommodatie zullen gebruiken voor activiteiten met een privékarakter.
12,10 euro
categorie D
 • particulieren of bedrijven die de accommodatie zullen gebruiken voor activiteiten met de bedoeling een product te verkopen of te promoten.
18,15 euro
Tarieven extra materiaal en faciliteiten

Wanneer je accommodatie huurt kan je extra faciliteiten verkrijgen of extra materiaal huren mits het betalen van een toeslag.

Retributiereglement

Je kan alle tarieven en toeslagen en de manier waarop ze berekend worden, terugvinden in het retributiereglement op het gebruik van accommodatie van lokaal bestuur Mortsel.

Verhuur voor privégebruik

 • Nee

Functie

 • Vergaderzaal
 • Ontmoetingsruimte

Geschikt voor groepen...

 • groter dan 10 personen
 • groter dan 20 personen

Mogelijke activiteiten

 • Vergaderingen
 • Cursussen en workshops

Info en reservering

Stadsonthaal

Downloads

 • locatiefiche graanzolder hoeve dieseghem.pdf 356,9 Kb