Gezinsopvang

Inhoud

Aanvragen

De dienst gezinsopvang voorziet elke werkdag kleinschalige kinderopvang in gezinsverband. De dienst bestaat uit onthaalouders die bij hun thuis of op een locatie van de stad overdag kinderen opvangen tot ze naar de kleuterschool gaan. Er wordt een kindvriendelijk en veilig klimaat geschept dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. De dienstverlening omvat verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen.

Procedure

Aanvraag

Ouders kunnen ten vroegste één jaar voor de gewenste opvangdatum een aanvraag indienen. Een aanvraag gebeurt via het digitale platform Opvang Vlaanderen. 

Via Opvang Vlaanderen maak je eenmalig een account aan. Vervolgens kan je bij verschillende opvanginitiatieven in Mortsel en omstreken een aanvraag indienen. Ook onze onthaalouders kan je terugvinden op Opvang Vlaanderen. Je herkent ze door het blauwe Mortsel-logo en de vermelding 'onthaalouder'. 

In het belang van het kind vragen wij om de opvang voor minstens 2 dagen per week vast te leggen.

De toewijzingen gebeuren in volgorde van aanvraag en rekening houdend met de voorrangsregels. Meer informatie vind je terug in de bijlage onderaan deze pagina.

Kennismaking ouders - kinderbegeleider

We bekijken de opvangmogelijkheden op basis van jouw aanvraag en laten zo snel mogelijk weten of
we al dan niet een plaatsje ter beschikking hebben.

Wanneer er een plekje vrij is bij een kinderbegeleider, bezorgen we jou de contactgegevens van de
opvanglocatie. Binnen de tien werkdagen neem je zelf contact op met de kinderbegeleider voor een
kennismakingsgesprek. Na dit gesprek laat je ons weten of je al dan niet overgaat tot
een definitieve inschrijving. 

Inschrijving

Na een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de kinderbegeleider kan er een inschrijving
plaatsvinden. Inschrijvingen van kinderen gebeuren enkel bij de dienst. Per kind wordt een dossier
opgemaakt.

Ongeveer een maand voor de start van de opvang nodigen we jou uit voor de ondertekening van de overeenkomst en het overlopen van het huishoudelijk reglement. 

Bedrag

De dienst gezinsopvang werkt volgens inkomenstarief. Je betaalt een financiële bijdrage gebaseerd op het gezamenlijke belastbare beroepsinkomen. Meer informatie over het inkomenstarief vind je terug op de website van Kind & Gezin.

Downloads

  • Onthaalouders - Huishoudelijk reglement gezinsopvang - maart 2024 3,1 Mb pdf
  • Voorrangsbeleid dienst gezinsopvang.pdf 58,4 Kb
  • Grensoverschrijdend gedrag van een volwassene naar een kind.pdf 69,6 Kb

Gerelateerde items